August 2007

August 2007


Jrk nr

Organisatsiooni nimi

Projekti lühikirjeldus

Projekti kogu eelarve

Taotletav summa

Eraldatud toetus, kr

1

MTÜ Kinobuss
Ermo Säks

Projekt "Koolifilm 2007".
Eesmärk luua koolidele ja nende õpilastele võimaluse oma filme näidata ja omavahel kogemusi jagada. Eelvoor lõpeb 20. september. Lõppvoor kinos Kosmos 9.-10.november. Projekti kajastatakse meedias ja kokkuvõttev film Koolifilm 2007 programmist ja võitjatest.

01.09.-20.12.2007

288 000

40 000

Mitte toetada

2

Tallinna Nõmme Noortemaja
Dea Teder

Maalilaager Hiiumaal

30 939

 

8000

Mitte toetada

3

MTÜ Young Business Talents Estonia
Anne Alamets

Rahvusvaheline noortekonverents/koolitus Bulgaarias 17.-21.juuli 2007, mille põhieesmärgiks on motiveerida, harida ja arendada osavõtjates juhtimise, kommunikatsiooni ning meeskonnatöö oskusi toetamaks kohalikke õpilasfirmasid ja organisatsioone, et muuta neid tugevamaks, efektiivsemaks ja dünaamilisemaks nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Toetust taotletakse lennupiletite ostmiseks.

17 108

10 862

Mitte toetada

4

MTÜ Õpilasest Ettevõtjaks
Anu Vunk

Ürituste seeria "Tulevik algab täna".
Projekti raames korraldatakse gümnaasiumi noortele ja tudengitele 2 konverentsi ja 1 seminar, mille eesmärgiks on motiveerida ja õpetada noori tegelema ettevõtlusega. Konverentside raames tutvustavad edukad ettevõtjad oma edulugu, annavad praktilisi nõuandeid ja jagavad oma kogemusi. Konverentsi raames toimuvad koolitused teemal kuidas seada eesmärke koolis, kodus ja eraelus, juhised isikliku arenguplaani loomiseks. Konverentsil valitakse välja 100 ettevõtlikumat noort, kellele antakse võimalus osaleda seminaril, mille raames õpitakse kirjutama äriplaani. Konverents Tartus 2. oktoobril, konverents Tallinnas 3. oktoobril, seminar Tallinnas 27. oktoobril.
Toetust taotletakse materjalide kulu katteks ja DVD valmistamiseks õppeotstarbelüritustest, mille saavad kõik osalejad.
01.09.-31.10.2007

431 404

20 000

Edasi lükata

5

MTÜ Dannebrog
Hendrik Hansen

Kunstikursuse "Sissejuhatus kunstimaailma" korraldamine.
Kursus on suunatud kunstihuvilistele noortele ning selle käigus tutvustatakse erinevaid joonistamisel kasutatavaid materjale ja tehnikaid. Eesmärgiks on kunstikõrgharidust omandada soovivate noorte võimete sihipärane arendamine ja ettevalmistamine sisseastumiseksamiteks.

01.07.-31.08.2007

35 095

26 000

Mitte toetada

6

MTÜ Elamussport
Mario Kalmre

Saku Suurhalli ees asuva Smart Skatepargi heakorra- ja paranduskulude katmine.
10.04.-31.10.2007.

46 000

26 000

16 000

7

MTÜ Spordiklubi Elite Sport
Erki Nool

Ettevalmistav seminar 9.-11. augustini Pärlseljal Tšehhi Vabariigis toimuvas noorsoovahetuses osalemiseks.
Eesmärk valmistada ette tutvustus Tallinnastt kui tulevast kultuuripealinna ja Eesti ajaloost, tutvuda teiste osalevate riikide kultuuriga, arendada esinemisoskust ja meeskonnatööd. Valmistada ette esinemiskava, Tallinna teemaline loeng ja viktoriin. Osalejad noored vanuses 13-19 eluaastat 8 Euroopa riigist, noorsoovahtus toimub 14.-16. septembrini Brnos.
09.08.-17.09.2007

40 200

16 000

10 000

8

MTÜ Eesti Väitlusselts
Katrin Viru

Türgis, Istanbulis toimuva 2007.a. Euroopa ülikoolide väitlemise meistrivõistluste ettevalmistava perioodi koolituskulude katmine.
01.06.-30.08.2007.

29 000

11 500

3500

9

MTÜ Tallinna Noorte Muusikute Keskus
Igor Besstšotnov

Tallinna Noorte Muusikute Keskuse 2007 II poolaasta tegevus.
Rokiürituste korraldamine, mille eesmärgiks on noorte loomingulise külje mitmekülgne arendamine, integreerumine ühiskonda, integratsioon, publiku kasvatamine.
Planeeritavad üritused:
-september - Bell Rock Rockstarsis (seotud kooliaasta algusega);
-oktoober - Spirits Rock (seotud Hingede Päevaga);
-november - Advent Rock (seotud Jõulurahu kuulutamisega);
-detsember - Vana-Aasta Rock Gala (seotud vana-aasta ärasaatmisega). Kõikidel üritustel valitud vastava teemaga seotud bändid ja programm.
01.09. - 31.12.2007.

214 975

73 580

37 000

10

MTÜ A-Koer
Sirje Tammsalu

Projekt Agility tutvustamine noortele.
Eesmärk:
-mitmekesistada koolinoorte tegevusvaldkondi;
-lähendada noorte suhet loomadega;
-tutvustada noortele agylityd, kui sportlikku ajaveetmise võimalust;
-tutvustada noortele agilityd, kui rahvusvahelist koeraspordiala.
Tegevused:
-võimaldada koolinoortele osalemist agility treeningutel klubi sisehallis Telliskivi tänaval;
-sportliku tegevuse abil sotsialiseerida koeri;
-hoolitseda agilityspordis vajalike vahendite ja treeningruumi eest;
-korraldada demonstratsioonesinemisi spordiala tutvustamiseks;
-valmistada koeri ja koerasportlasi ette agilityvõistlusteks/eksamitel osalemiseks.

Toetust taotletakse II kvartali tegevuse toetamiseks.

57 200

25 000

Mitte toetada

11

MTÜ Lauluteater Perekrjostok
Aleksandra Solovjova-Kull

Perepäeva Nägemiseni suvi! läbiviimine Stroomi rannas baaris Valge maja ja uue kitarri soetamiseks noorte kitarristide stuudiole. Üritus tasuta.
01.-31.08.2007

7000

7000

3000

12

MTÜ Noorteorganisatsioon Vabadus: Noorte Liikumine
Heili Tõnissaar

Projekt „Närvikõdi”.
Ekstreemspordialade tutvustamine.
Eesmärk muuta mitmekesisemaks linnanoorte suvi, pakkudes neile uusi ning huvitavaid kogemusi ning võimalusi tutvuda erinevate huvitegevustega ekstreemspordi vallas.
Tegevused:
-juuni-juuli ettevalmistus;
1. august projekti algus politseipargis - töötoad (bmx, rula, breiktants, dj), videod erinevatest ekstreemspordialadest, prügikasti kaunistamine.
2. august-veespordialade tutvustamine Lohusalus.
01.07.- 31.08.2007

28 900

17 000

17 000

13

MTÜ Stuudio Sonare
Ene Kiidli

Projekt „Stuudio Sonare õpilaste vanamuusikaline suvekool ning ühiskontsert Rondo ja Ellerino lasteansamblitega”.
Eesmärk:
-korraldada ja võtta osa muusika- ja pillimängu õppimisega seotud koolitustest ja festivalidest;
-luus võimalusi tegeleda muusikaõppimise ja -esinemisega ka neile lastele, kellel puuduvad erianded;
-sisustada laste vaba aega;
-luua ja tugevdada sidemeid vanamuusikahuviliste noorte vahel.
Tegevused:
-stuudioi osa võtta ja korraldada mitmeosaline suvekool XVI saj. vanamuusikaga tutvumiseks ja keskaegsetel pillidel mängima õppimiseks.
I osa toimus 10.-13. juuluni, II osa 27.-31. aug., pidulik kontsert 29. sept. Sonare, Ellerino ja Rondo osavõtul Teaduste akadeemia saalis.
27.08.-29.09.2007

48 870

15 000

8000

14

MTÜ Noorteklubi Oma Territoorium
Vadim Šaptsenko

Projekt Street Jumping Autumn 2007.
Osalevad Tallinna ekstreemsest spordist huvitatud noored. Osalejad saavad projektist teada internetist, teade veebilehel www.taninfo.ee ning noored "parkourlased" edastavad informatsiooni infolistide ja meili teel. Osalejad ka linnalaagritest. I ja II voor toimub 21., 22., 08. Pirita Kloostri varemetes. 23.08 näitavad paremad parkourlased oma oskusi ning kõik soovijad saavad osaleda ise parkouris.
13.-31.08.2007

28 700

22 900

14 000

15

MTÜ Igiliikur
Piret Eero

Projekt Tallinna Noorteöö.
Eesmärk pakkuda reede õhtul ja öösel mõnuaineteta aja veetmise võimalust ja mitmekesist ürituste kava. Toimumise aeg 14. september, üritused toimuvad kõikides Tallinna linnaosades.
01.08.-31.10.2007

324 100

190 000

140 000

16

Edvard Ljulko

Koolitusprojekt LooVuS@FoTo.ee.
Eesmärk: arendada osalejate fotograafilisi ja loovuslikke oskusi sh foto kasutamine komminikatsioonivahendina ja motiveerida osalejaid fotograafia kui kunstiga sügavamalt tegelema. Sotsiaalseks eesmärgiks on sotsiaalse sidususe, tolerantsuse suurendamine. 3-päevase koolituse raames 22.-24.08 (Padise vald Kallaste talu) toimuvad fotosessioonid, workshopid, presentatsioonid, õppimine läbi mängude ja avatud ruum, bussiekskursioonümbruskonda. Saanud toetust ENEBi kaudu 85%.
1.08.-30.09.2007

49 870

7480

Mitte toetada

17

FIE Janno Sooäär

Projekt „Eesti Hip Hop Festival 2007”.
Toetust taotletakse reklaamiks Tallinnas (Clearchannel kultuuripinnad) ja Tallinna noortele transpordi korraldamine üritusel osalemiseks. Toimumise koht Harjumaa Paunküla Puhkekeskus.
Tegevused: kontserdid, loengud, workshopid, intervjuud publiku osavõtul, breiktantsu võistlus, MC battle-räppimisvõistlus, rulavõistlus, tänavakorvpall ja võrkpall nimekate hip-hop artistide osavõtul.
01.-31.08.2007

570 900

20 000

20 000

18

MTÜ Noorte Ühing TIIB
Aleksei Norden

Projekt „Terved Noored - Terve Euroopa”.
Eesmärk keskenduda arutelule noortega terve eluviisi olemusest: mis on terve eluviis ja mida selle all silmas peetakse. Käsitletakse läbi erinevate maade noorte arusaade. Projekti raames käsitletakse teemasid, mis on seotud sportimise, tervisliku eluviisi propageerimise, rahvusvahelise integratsiooni ja mitteformaalse õppimisega. Rahastatud ENEBi poolt.
01.08.-31.10.2007

267 500

41 454

Edasi saata Tallinna Haridus-ametisse

19

MTÜ Noorteühendus SIIN
Maia Meos

Tallinna venekeelsete koolide koolimeedia toimetustele suunatud koolitus „Have Your Say!”.
Eesmärk:
-toetada noorte aktiivseks kodanikuks olemist, oma arvamuse formuleerimist ja kuuldavaks tegemist;
-tutvustada Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life;
-tutvustada RMSOS noorte osaluse mudelit;
-õpetada osalema demokraatliku kooli- ja kohaliku kogukonnaelu isekorraldamises;
-õpetada praktilise tegevuse kaudu meedia tegelikku toimimist;
-kasvatada kriitilist ja asjatundlikku meediatarbijat;
-õpetada vastutama oma sõnade eest;
-luua võimalused noorte kahepoolseks suhtlemiseks meediaga;
-õpetada jälgima meediaeelikat;
-õpetama tegema meeskonnatööd ja arvestada erinevate huvirühmadega;
-õpetada nägema positiivset, seda ära tundma;
-arendada noorte oskusi luua erinevates žanrites meediatekste ja suhelda suure meediaga.
21.-23.09. I moodul Kloogaranna Noortelaagris;
24.11. II moodul Suur-Ameerika 35. 01.09.-31.12.2007

49 750

32 350

Edasi lükata

20

MTÜ Tallinna Gospelkoor
Virge Viljus

1-päevane laulutreening 18. augustil sügishooaja avamiseks ja ettevalmistus 19.augusti kontserdiks.
01.-31.08.2007

7200

6000

Mitte toetada

21

MTÜ Noored Toredate Mõtetega
Richard Meitern

Projekt „Film”.
Eesmärk:
-integreerida eesti ja vene keelt kõnelevaid noori;
-kasutada filmikeelt rahvusgruppide vahelise suhtlemise keelena;
-sisustada filmikunstist ia filmist huvitatud Tallinna, Harjumaa, Tartumaa ja Tartu noori kõike filmitegemisega seonduvat alates stenaariumist lõpetades esilinastusega;
-pakkuda filmitegemise praktilist kogemust;
-vaba aja sisukas veetmine;
-valmistada mõlemas linnas üks film, mille tegemisel on algusest lõpuni osalenud nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad noored.
01.09.-31.12.2007

330 650

48 000

20 000

22

MTÜ Vene Noorsooteater
Aleksandr Puolakainen

Noorte jõulupidu Kultuurikeskuses Lindakivi 22. ja 23. detsember.2007 01.10.-31.12.2007

108 170

25 000

Edasi lükata

23

Tudengipäevade SA
Annika Rohumägi

Tudengite Sügispäevad 2007
Tallinnas 24.-27.09.2007.
01.-30.09.2007

569 000

60 000

40 000

24

MTÜ Tantsukool Luikede Lend
Marina Tširkova

I laste tantsu- ja kunstipidu „Reis muinasjuttu”.
4. november 2007 Saku Suurhallis.
27.03.-16.10.2007

430 000

190 000

Mitte toetada

25

MTÜ Sofiit Klubi
Anastasia Kulkova

Festival „Different format. Autumn season”.
Tantsuetendused, kontserdid, kinoõhtu, fotonäitused, kirjadnduse õhtu.
01.09.-30.11.2007

497 909

50 000

Edasi lükata

Viimati muudetud: 21.08.2007