Tallinna Liivalossi Lasteaia uute rühmaruumide avamine (17.02.09

Tallinna Liivalossi Lasteaia uute rühmaruumide avamine sõimerühma tarvis