Euroopa Koolis autasustamine Õpetajate Majas 7. mai 2010