Rakendused

Kaardirakendused annavad linnaelanikele ruumilist teavet nii olulistes igapäevaküsimustes kui ka muudel huvi pakkuvatel teemadel ning võimaldavad osaleda linnaruumi kujundamises.

Kaardirakenduste andmete kasutamisel peab viitama nende omanikule.

 UUS!

Kausi_Tallinna kaart_jalutuskäik.PNG
Jalutuskäik "Tallinna kaart" - Kaardirakendus, mis pakub võimaluse tutvuda Tallinnaga läbi Jan Kausi teose "Tallinna kaart" katkendite. Tekste loevad autor ja Tallinna Linnateatri näitlejad. (Tallinna Kirjanduskeskus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

Geoveeb.PNG
Tallinna Geoveeb - Tallinna geomõõdistuste infosüsteem on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Tallinna linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Linnakantselei)

 

Juhtimislaud.PNG
Tallinna juhtimislaud - Juhtimislaud koondab andmeid erinevatest allikatest (operatiivinfo, planeeringud, statistika, uudised jne), andes seeläbi reaalajas mitmekülgse ülevaate Tallinnast (Linnakantselei, Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

Kaardiuuendus_asumite_kaupa_rakenduse pilt.JPG
Tallinna aluskaardi uuendus asumite kaupa - Kaardirakenduses näeb, millal on toimunud asumite täiskaardistused (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

Jalutuskäik_Kadriorus_rakenduse_pilt.JPG
Jalutuskäik Kadriorus - audiolugudega kaardirakendus tutvustamaks eesti kirjandusega seotud paiku Kadriorus (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Kirjanduskeskus)

 

Kirjanduslik_Tallinn_rakenduse pilt.JPG
Kirjanduslik Tallinn - rakendus tutvustab paiku Tallinnas, mis on seotud eesti kirjanduse ja kirjanikega (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Kirjanduskeskus)

 

Linnamudel.PNG
Tallinna linnamudelLinnamudel on andmete osas jooksvalt uuenev ning sisu osas täienev kolmemõõtmeline digitaalne mudel Tallinnast. Rakendus võimaldab otsida aadresse, kuvada varje, mõõta kõrgusi ning kihte sisse ja välja lülitada (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

KESKUSMIS.PNG
KESKUSMIS - Kaardirakendus, kust saab vaadata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajate tööpiirkondi (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

Aadresst2histe_n6uded_pilt.PNG
Aadresstähiste nõuded - Kaardirakendus näitab tänavasiltidele ja majanumbritele kehtivaid värvilahendusi vastavalt Tallinna aadressitähiste nõuetele ja nõuete lisale (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

Veebikaart.PNG
Tallinna veebikaart - aadressotsingu ja teekonnaplaneerimise funktsioonidega kaardirakendus erinevate aluskaartide ja teemainfo kihtidega (Tallinna Linnakantselei)

 

 • Tallinna ruumiandmete registri aluskaart - kaardikihid riigikaitseobjektide piiranguvööndide, haljastuse, muinsuskaitse, hinnatsoonide ja katastriüksuste sihtotstarvete kohta (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
 • Tallinna kaardiarhiiv - kaardirakendus, kust leiab ajaloolised kaardid ja ortofotod ning saab alla laadida topo- ja trassiplaane 1990. a-te algusest ja 2006. a Tallinna aluskaardi lehti  (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
 • Tallinna linnaarhiivi kaardikogu - Tallinna Linnaarhiivi digiteeritud ja digiteerimata kaartide andmekogu Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

 

 

 

 • Valimised Tallinnas - Tallinna valimispiirkonnad koos jaoskondade asukohtadega, ja valimistulemused kaardil (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

 

 

 • Jalgrattateede andmekorje​ - kaasamisrakendus, kuhu 2018. aasta septembrikuu jooksul koguti murekohti Tallinna jalgrattateedel (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
 • AvaLinn​ - kaasamisrakendus, mis võimaldab nutiseadmes esitada avaliku ruumi kohta ideid ja ettepanekuid (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
 • Põhja-Tallinna ideekorje​ - Põhja-Tallin​na üldplaneeringu ideekorje tulemused (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
 • Linnaaed​ -Tallinnas linnaaianduse arendamise ideekorje tulemused ​​ (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
 • Tallinna haljastute infosüsteem (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
 • Tallinna loodusvaatluste kaart (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
 • Tallinna jõulupuude kogumispaigad - 2020. aasta kaardirakenduses näeb, kuhu saab Tallinnas viia oma vana jõulukuuse (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 

Viimati muudetud: 18.05.2020