15.01.2019

Arheoloogiliste uuringutega hangiti alusandmeid Skoone bastioni eelseisvaks korrastamiseks

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond tellis 2018. aasta lõpus Skoone bastioni arheoloogilised eeluuringud, et täpsustada praeguseks maa alla jäänud kaitseelementide seisundit.

„Uuringute põhjal selgus, et kõik otsitud kaitseehitiste osad on maa sees üle ootuste hästi säilinud. Enamik leitud konstruktsioonidest olid seotud Skoone bastioni endaga, pärinedes ajavahemikust 17. sajandi lõpp kuni 19. sajandi keskpaik, mil see oli sõjaline ehitis. Arheoloogide avastused kinnitavad Rootsi ajast pärit Skoone bastioni kui Tallinna linnakindlustuste silmapaistva osa suurt ajaloolist väärtust," nentis abilinnapea Andrei Novikov.

Seekordse uurimise all olid tugimüüri alumine, maa sisse jäänud osa ja vallikraavi väliskalda müür.  Bastioni peal leiti üles bastionimüüris kulgevatesse käikudesse viivate kahe trepikäigu suudmed. Muinsuskaitse osakonna arheoloogi Ragnar Nurga kirjelduse järgi oli üks käikudest tühi ja ainult ülemisest otsast kinni pandud. Teise käigu ülemine ots oli nõukogude ajal kivide ja tsemendiga täidetud, kuid käik koos võlviga ise oli suuresti terve. Trepikäikude portaalide raidkividest vorm oli säilinud osaliselt. Bastioni Rannamäe tee poolsel küljel tehti kindlaks, et rootsiaegse püssirohuaida võimsad vundamendid on maa sees alles ja ulatuvad üle 3 meetri sügavusele maa sisse. Samas selgus, et püssirohuaida all on osaliselt säilinud ka bastionile eelnenud kaitseehitiste etapiga seonduva muldkindlustuse nn Nunnavalli tugimüür, mis võiks tõenäoliselt pärineda 16. sajandist.

Uuringute järgselt kõik kaevandid täidetakse ja taastatakse endine olukord. Maa-aluste leidude võimalik ulatuslikum väljakaevamine ja eksponeerimine tuleb lahendada bastioni kui terviku tulevikuplaanide väljatöötamise käigus. Esimeses järjekorras on linnal kavas korrastada Skoone bastioni tugimüürist maa peal näha olev osa, millega alustatakse käesoleval aastal.

Linnaplaneerimise Amet tänab uuringute läbiviijat arheoloogiaettevõtet OÜ Arheox eesotsas arheoloogide Rivo Bernotase ja Keiti Randojaga.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametis koostamisel olev struktuurplaan näeb ette bastioni ja selle lähiümbruse arendamist avaliku linnaruumina.

Uudise rubriigid: