05.06.2019

Tallinna nimekomisjon ei toetanud ettepanekut nimetada Suurgildi plats Nemtsovi väljakuks

Tallinna nimekomisjon ei toetanud Eerik-Niiles Krossi ettepanekut nimetada vanalinnas paiknev Suurgildi plats Boriss Nemtsovi väljakuks, sest praegu on kasutuses ajalooline nimi.

„Tallinnas on alates 1987. aastast, kui alustati 50 aasta jooksul pandud tänava- ja teiste kohanimede korrastamist, järgitud kohanimede valikul kindlaid põhimõtteid, mis puudutavad ka pühendus- ja isikunimede panekut,“ selgitas komisjoni aseesimees Ivari Rannama. „Pühendusnimede andmine tänavatele, parkidele ja väljakutele ei ole meie kultuuriruumis heaks tavaks.“

„Eelistame esiteks ajaloolisi kohanimesid. Teiseks, oleme püüdnud tänavanimesid depolitiseerida. Kolmandaks, püüame vähendada konkreetse kohaga seost mitteomavaid pühendusnimesid,“ ütles Rannama.

Komisjoni otsuses selgitatakse, et Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 16. mai 1989 otsusega number 139 on määratud Püha Vaimu kiriku esisele platsile ametlik kohanimi Suurgildi plats. Selle nime määramisel lähtuti vanalinna kohanimede kompleksse taastamise põhimõtetest. Sellest tulenevalt ei oleks sobilik muuta platsi nime isiku järgi, kes pole väljakuga seotud.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond ei nõustunud samuti ettepanekuga, et Tallinna vanalinnas asendatakse ajalooliselt kasutuses olnud Suurgildi platsi nimi mõne teise nimega. Kokkuvõttes on nimekomisjon seisukohal, et nimi tarbeelemendina või isiku austamine on kaks seostamatut nähtust ning tunnustatud inimese mälestamist on võimalik jäädvustada ka teisiti, näiteks paigalda mälestustahvel või korraldada mälestuskonverents. 

Tallinna nimekomisjon on kohanimede sobilikkust kaaluv ekspertkomisjon.

Uudise rubriigid: