Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

Haabersti sotsiaalhoolekande osakonda kureerib linnaosa vanema asetäitja Andres-Marius Rosenblatt

Haabersti linnaosa vanema asetäitja vastuvõtt: esmaspäeviti 16.00 - 17.30 ja neljapäeviti 10.00 - 12.00 (eelregistreerimise alusel), telefon 640 4800, haabersti@tallinnlv.ee

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Karmen Kaar

kabinet 110; vastuvõtt: esmaspäeviti 15.00-17.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00

tel 640 4823, e-post karmen.kaar@tallinnlv.ee

Teenused 

 

Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkond:

Toimetulekutoetuse vormistamine
kabinet: 107
Vajalik esitada: tõend eluasemekulude kohta (üürikviitung ja elektriarve), tõend alimentide saamise või mittesaamise kohta, isikut tõendav dokument.

Toitlustamistalongide väljastamine vähekindlustatutele
kabinet: 108; 109

Koduhoolduse vormistamine üksikutele eakatele
kabinet 108; 109
Vajalik esitada: avaldus, arstitõend.

Hoolduse vormistamine raske ja sügava puudega inimestele
kabinet: 108; 109
Vajalik esitada: avaldus, puude raskusastme tõend, isikut tõendav dokument.

Sotsiaalkorterisse paigutamine
kabinetid: 112
Vajalik esitada: avaldus, isikut tõendav dokument, erijuhtudel lisaks muud dokumendid

Hoolekandeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine
kabinet: 101 - eakad, puudega täiskasvanud
Vajalik esitada: avaldus, arstitõend, isikut tõendav dokument.
kabinet: 102; 103; 105 - alaealised
Vajalik esitada: avaldus, arstitõend, tõendavad dokumendid lapse vanemlikust hoolitsusest ilma jäämise kohta. 

Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine
kabinet: 107 ja 111 - lastega peredele, eakatele, puudega inimestele, töötutele, kodututele.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusele nr 27

 

Tingimuste loomine linnaosa erivajadustega laste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks
kabinet: 102; 103; 104; 105; 106

Erivajadustega lapsed (7-18 a.) on antud käsitluses:  järelevalveta, kasvatusliku erivajadustega ja käitumisprobleemidega lapsed, koolikohustust mittetäitvad lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed.

Sotsiaalnõustamine
kabinetid: 101 - 112
Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks

Viimati muudetud: 10.10.2019