Rahvastikustatistika

 
Haabersti linnaosa elanike soolis-vanuseline koosseis 1. jaanuari seisuga:

2007 (aastad 2002-2007 erinevatel sheet'idel)
2013 (aastad 2007-2013 erinevatel sheet'idel)
2014
2015
2016

2017

2018

 
Haabersti linnaosa rahvaarvu dünaamika:

Rahvaarvu dünaamika 1995-2006

Rahvaarvu dünaamika 1995-2007

Rahvaarvu dünaamika 2002-2008

 

Tabelid koostas ahvastikuregistri andmeid aluseks võttes 
rahvastikuregistri sektori  pearegistripidaja Esta Press. 

 

 

 

Viimati muudetud: 25.11.2019