19.07.2021

Järveotsa tee 23 hoovis asuv mänguväljak läbis põhjaliku uuenduskuuri

Mänguväljakule rajati uus liiva-turvaala ning lisati uued mänguelemendid: vedrukiiged, liumägi-linnak, karusell ja tasakaalupostid. Vanadest elementidest säilitati liivakast ja rippkiik, mis tõsteti ümber uude asukohta.

Mänguväljakule rajati betoonkivikattega teed, paigaldati 2 pinki, prügikastid ning jalgrattahoidja. Alale on tagatud juurdepääs nii ratastoolis-, jalgrattaga kui ka lapsevankriga liikujatele.

Paigaldatud prügikastid koosnevad kolmest erinevast sektsioonist, mis võimaldab jäätmeid koguda sorteeritult. Haljasalad taastati murumättaga ning istutati puu ja ilupõõsad.

Tööde teostaja oli Maatriks-RP OÜ ning objekti maksumuseks kujunes 62899 eurot.

Uudise rubriigid: