30.03.2020

Väike-Õismäe mitukümmend aastat vana soojustorustik vahetatakse välja

Kahe aasta jooksul vahetab soojusettevõte Utilitas Väike-Õismäe asumis välja kaugküttetorustiku. Tänavu toimuvad tööd mitmes etapis märtsist novembri lõpuni. Renoveerimise perioodil esineb ajutisi sooja vee katkestusi, millest ettevõte informeerib majahaldajaid täiendavalt.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et suuremahulised tööd puudutavad kogu Väike-Õismäed ning on vajalikud, et elanikel ei tekiks tulevikus probleeme hoonete kütmisega ja soojavee varustusega „Kaugküttevõrgu renoveerimise eesmärgiks on ennetada võimalike võrguavariisid ja soojusvarustuse häireid ning selleks tuleb valdavalt 1970ndate aastate lõpus ehitatud kaugküttetorustik välja vahetada,“ rääkis Hanimägi.

Linnaosavanem lisas, et ehitustöödega kaasnevad kaevetööd, seadmete ja varustuse ladustamised, mis võivad igapäevaelu häirida, kuid tööd on paraku vajalikud ning nendesse palutakse suhtuda mõistvalt. „Nii linnaosavalitsus kui ka Utilitas annavad oma parima, et Haabersti elanikke informeerida ning kaasnevaid ebameeldivusi hoida minimaalsena,“ rõhutas Hanimägi.

„Kaugküttesüsteemi eripära võimaldab suuremahulisi kaugküttevõrgu renoveerimisprojekte teostada kliendi jaoks minimaalsete ebamugavustega ajal, mil välisõhutemperatuurid ei nõua enam ruumide kütmist,“ selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Andres Veske.

Veske tõi välja, et 2020. aastal uuendatakse projekti raames Väike-Õismäe piirkonnas kokku üle 8 km soojustorustikku, millest ligi 5 km on maa-alune välistorustik ja 3 km hoonete sisene torustik, mis asub valdavalt elamute keldrites. „Rekonstrueerimistööde perioodiks paigaldab Utilitas ligi 6 km ajutist torustikku, et tagada hoonete soojusvarustus ka ehitustööde perioodil,“ selgitas ta.

Tänu ajutise soojustorustiku paigaldamisele kaasnevad kaugküttevõrgu kaasajastamisega valdavalt ainult lühiajalised soojuskatkestused, mis on tingitud ajutisele torustikule ümberlülitumistest ning kestavad kuni 8 tundi. Alates mai keskpaigast kuni septembri keskpaigani esinevad ka mõned pikemaajalised katkestused. Utilitas teavitab kõikide hoonete esindajaid katkestustest täiendavalt ning aegsasti ette. Soojuskatkestuste infot saab jälgida ka Utilitase kodulehelt https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused.

Ühistranspordi suuremahulisi ümbersuunamisi tööde käigus ei plaanita, valdavalt kasutatakse tänavate sulgemist poole tänava laiuse ulatuses. Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusmärke.

Tööde graafik on orienteeruv. Töid teostatakse üheksas etapis (skeem manuses):

  • I etapp asukohaga Õismäe tee põhjaosas: Õismäe tee 116, 118, 120, 122, 134, 151, 153, 155a hoonete vahelisel alal. Tööde teostamise orienteeruv aeg aprill kuni mai.
  • II etapp asukohaga Õismäe tee 113, 113a, 115, 115a, 117,  119, 121 kinnistutel ja hoonete keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg aprill kuni mai. Abitegevused ehk hoone keldrite ülevaatus ja ajutiste soojustorustike paigaldamine toimuvad märtsis ja selle demonteerimine septembris.
  • III etapp asukohaga Õismäe tee 2, 150, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203, Ehitajate tee 120, 122, 150 vahelisel alal, kinnistutel ja hoonete keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg aprill kuni mai. Hoonevälised tööd lõpetatakse mais. Hoonete 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203 keldrite sisesed tööd lõpetatakse juunis.
  • IV etapp asukohaga Õismäe tee loodeosas: Paldiski mnt 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, Õismäe tee 112a, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 139, 141, 413, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 hoonete ümbruses ja keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni kuni juuli.
  • V etapp asukohaga Õismäe tee loodeosas: Paldiski mnt 173, 175, 177, 179, 181, Õismäe tee 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 133, 135, 137 hoonete ümbruses ja keldrites.  Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni kuni august.
  • VI etapp asukohaga Õismäe tee lääneosas: Paldiski mnt 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, Õismäe tee 68, 78, 80, 82, 84, 86, 72, 74, 76, 78, 111, 123, 125, 127, 129, 131 hoonete ümbruses ja keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni kuni august.
  • VII etapp asukohaga Õismäe tee kirdeosas: Õismäe tee 134, 173, 173a, 179 hoonete ümbruses. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg august kuni september.
  • VIII etapp asukohaga Õismäe tee kirdeosas: Õismäe tee 132, 136, 138, 140, 142, 144 hoonete ümbruses ning keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg september kuni oktoober, v.a. Õismäe tee 132 Haabersti Vene Gümnaasiumiga ühendatud torustik, mis ehitatakse välja juulis.
  • IX etapp asukohaga Õismäe tee idaosas: Õismäe tee 18, 20, 22, 24, 148, 150, 150a hoonete ümbruses ning keldrites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg oktoober kuni november, v.a hoonega Õismäe tee 22 ühendatud torustik, mis ehitatakse juulis.

 

Uudise rubriigid: