19.03.2019

Väike-Õismäe saab Järveaasa tänava

Tallinna linnavalitsus määrab Haabersti linnaossa Väike-Õismäe asumisse detailplaneeringuga kavandatud tänavale nimeks Järveaasa tänav.

Detailplaneeringuala asub Paldiski mnt, Järveotsa tee ja raudtee vahelisel alal. Rajatav tänav algab Paldiski maanteelt ja kulgeb lõuna suunas.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Tallinna vanima kardisõiduraja järgi Kardi tänava nime. Asjassepuutuv maaomanik ei pidanud Kardi tänava nime sobivaks, sest see ei vasta maa uuele kasutusotstarbele. Maaomanik esitas nimekomisjonile ettepaneku, anda tänavale Järveääre, Järvenurga või Järvetipu nimi. Nimekomisjon tegi ettepaneku lähtuda tänavanime valikul ajaloolisest toponüümist, arvestades et ajalooliselt asus maa-alal Aasa talu. Kuna Aasa tänav on Tallinnas juba olemas ja Haaberstis on traditsiooniks kasutada talunimedest tulenevates tänavanimedes pere-liidet, oli nimekomisjoni üheks ettepanekuks Aasapere tänava nimi. Teise variandina kaaluti ka Järveaasa tänava nime, mis oli kunagise Aasa talu ametlik katastrinimi. Maaomanikule anti valida Aasapere ja Järveaasa nimede vahel, millest maaomaniku eelistuse sai Järveaasa tänava nimi.

Haabersti Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 24. jaanuaril 2019. Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 21. veebruaril 2019.

Uudise rubriigid: