07.01.2010

Eesti ühisgümnaasiumide II metoodikakonverents

7. ja 8. jaanuaril 2010 toimub Tallinna Ühisgümnaasiumis (Pärnu mnt 71) teist aastat järjest õpetajate endi korraldatud konverents "Õppeprotsessi juhtimine muutuvas koolis", mis kutsub kokku kõiki Eesti ühisgümnaasiume, et jagada teistele oma kooli parimaid kogemusi õpetamisel, kasvatamisel ja seekord ka õppeprotsessi juhtimisel.

Kokku on Eestis 15 ühisgümnaasiumi, nendest 11 on avaldanud soovi ettekandega esineda. Kahel päeval kuulatakse ära 19 sõnavõttu. Konverentsile on registreerunud ligi 90 pedagoogi, kes kõik väärtustavad pidevat enesetäiendamist ja peavad oluliseks õppida teiste praktikute headest kogemustest.

Konverentsile on kutsutud külalistena: kirjastus ILO esindaja, kes tutvustab raamatusarja „Hea tunni võti"; Tauri Tallermaa Kiirlugemiskooli OÜ, kes esineb ettekandega Õige mõtlemine annab haridusele õige väärtuse ja Haljala gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal, kes lõpetab konverentsi ettekandega Autähis Eesti õpetajale.

„Ühisgümnaasiumide konverents annab tavakoolide pedagoogidele võimaluse eneseteostuseks ja kindlasti suurendab õpetajate vahelist koostööd. Kuuldes teiste omasuguste koolide tublidusest, mõjub see osalejatele motiveerivalt ja julgustavalt," ütles Tallinna Ühisgümnaasiumi pedagoog-metoodik Riita Meigas. „Loodame, et konverentsil saab iga osaleja kuulda midagi uut või leiab üles juba ammu tuntud vana, mida töös rakendada," lisas Tallinna Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Aime Niidas.

„Oleme rõõmsad selle üle, et isegi majanduskriis ei suutnud meie konverentsi takistada, pole ju kellelegi saladuseks, et möödunud aastal oli ka koolides suur masu ja õpetajatel vähenesid oluliselt võimalused enda koolitamiseks.

Täname nõu ja abi eest Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonkeskuse projekti koordinaatorit Elve Kukke ning rahalise toetuse eest Euroopa Sotsiaalfondi," ütles konverentsi projektijuht Riita Meigas.

 

Aime Niidas
õppealajuhataja
Tallinna Ühisgümnaasium
56 235 230
Aime.Niidas@tyhg.edu.ee

 

Päevakava:

 

7. jaanuar

10:30 - 11:30             Registreerimine, hommikukohv ja kirjastuse ILO raamatute müük

11:30 - 11:50             Konverentsi avamine, tervitused

11.50  -12.00             Projekti koordinaatori sõnavõtt

12:00 - 12:10             Kirjastuse ILO esindaja tutvustab raamatusarja „Hea tunni võti"

12:10 - 12:30              Piirideta projektõpe, Krista Savitsch, Lea Netz, Tabasalu ÜG

12:30 - 14:00             Õige mõtlemine annab haridusele õige väärtuse, Tauri Tallermaa, Kiirlugemiskool OÜ

14:00 - 15:00             Lõuna

15:00 - 15:20             Iseseisva uurimusliku töö juhend I kooliastme loodusõpetuses, Ruta Kelt, Saaremaa ÜG

15:20 - 15:40             Õppimise ja õpetamise rõõm, Ülle Mäekivi, Rapla ÜG

15:40 - 16:00              Veel üks katse edutuse vastu - ajaloo õpitulemuste parandamise võimalustest gümnaasiumis, Heli Aiaots, Põltsamaa ÜG 

16:00 - 16:30             Kohvipaus

16:30 - 16:50             Mitu võõrkeelt - rohkem võimalusi, Ellen Rosimannus, Liivi Aare, Paide ÜG

17:00 - 17:45              Töötoad:

  • Kunsti- ja arvutiõpetuse integratsioon vabavara Gimp baasil, Liia Jung, Hanna Toom Tallinna ÜG,  kab.213 ( max 15 inimest)
  • Smart - tahvli kasutamise võimalusi - Liivia Kivit, Tallinna ÜG, kab.40
  • Õpilasi motiveeriva ja põneva õpikeskkonna loomine, Jevgenia Zabeida, Tallinna ÜG, kab,109

17:50 - 18:00             Kokkuvõte konverentsi I päevast

18:00 - 22:00             Koosviibimine  konverentsist osavõtjatele kooli  aulas

 

 

8. jaanuar

 

9:00 - 9:20                 Rahvusvahelised aktiivõppeprojektid võõrkeelte õpetamisel, Liis Ojasaar, Saaremaa ÜG 

9:20 - 9:40                 Reflektiivõpe - üks võimalik väljund meediaõppes, Annely Hindrikson, Põlva ÜG

9:40 - 10:00               Kool kui tervistedendav keskkond, Erika Sari , Põltsamaa ÜG

10:00 - 10:20             Kuulamine - vajalik õpioskus, J. Käisi Seltsi poolt pedagoogilise kirjutiste konkursil tunnustatud töö, Tiia Miksaon, Põltsamaa ÜG

10:20 - 10:50             Kohvipaus

10:50 - 11:10             Loodusõpetus - õpetus looduses, Marina Mäesalu, Saaremaa ÜG

11:10 - 11:30             Majandusõppe seos ümbritseva eluga, Tarmo Peterson, Rapla ÜG

11:30 - 11:50             Fotovaatlus kui meetod ühiskonnaõpetuse näitel, Piret Tänav, PõlvaÜG

11:50 - 12:10              Robotite kasutamisvõimalusi füüsikatunnis, Heli Toit, Jõgeva ÜG

12:10 - 12:30              Õpetaja kutse omistamisest, professionaalse tööanalüüsi koostamisest, Liia Jung, Tallinna ÜG

12:30 - 13:30             Lõuna

13:30 - 14:15              Autähis eesti õpetajale, Kaido Kreintaal, Haljala gümnaasiumi direktor

14:15 - 14:30              Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine aulas

                                    Tõendid esinejatele ja osavõtjatele

 

 

Uudise rubriigid: