Eralasteaia õppemaksu toetus

Tallinna Linnavolikogu otsustas eriolukorra tõttu toetada eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel summas 71,25 eurot kalendrikuus alates 16. märtsist kuni uue sellekohase otsuseni: Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrus number 1.

  • Eralasteaia õppemaksu toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada Tallinna Haridusametile (haridusamet@tallinnlv.ee): 
    • digiallkirjaga taotlus 
    • eralasteaia õppemaksu arve
    • arve tasumist tõendav maksekorraldus
  • Lastehoiuteenuse puhul tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnale (kontaktandmed). 
Viimati muudetud: 31.03.2020