Eralasteaia õppemaksu toetus

Tallinna Linnavolikogu otsustas eriolukorra tõttu toetada eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel summas 71,25 eurot kalendrikuus alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020 (Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord § 151). Toetuse taotluse saab esitada 30. juunini 2020.

 

  • Eralasteaia õppemaksu toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada Tallinna Haridusametile (haridusamet@tallinnlv.ee): 
    • digiallkirjaga taotlus 
    • eralasteaia õppemaksu arve
    • arve tasumist tõendav maksekorraldus
  • Lastehoiuteenuse puhul tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnale (kontaktandmed). 
Viimati muudetud: 11.06.2020