Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projektide üldeesmärk on võimaldada lapsevanemate vajadustele vastava kodulähedase alushariduse teenuse paremat kättesaadavust laste arengu vajadustele vastavate eriilmeliste lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes.

Projektiga luuakse seitse uut rühma 86 eriilmelise lasteaiakohaga Tallinna linna lasteasutustes ja pakutakse alushariduse teenust. Projektis osalevad Tallinna Kannikese Lasteaed, Tallinna Ülemiste Lasteaed, Tallinna Raadiku Lasteaed, Tallinna Mustakivi Lasteaed, Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Sõbrakese Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Südameke. Projekti taotleja on Tallinna Haridusamet.

Projekti kestus: 01.08.2018-31.07.2020
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 379 260 eurot, mis on 75% kogukuludest.


Eelmise projektiga on loodud kokku viis uut rühma 42 lasteaiakohaga projektis osalevates lasteaedades ja tagatud on rühmade jätkusuutlik toimimine.

Projektis osalesid Tallinna Kiisa Lasteaed, Tallinna Mustakivi Lasteaed, Tallinna Lindakivi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilill ja Tallinna Lasteaed Õunake. Projekti taotleja on Tallinna Haridusamet.

Projekti kestus: 01.09.2015-31.08.2018

Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 610 086,89 eurot.Lisainfo:
Reet Nõmmoja
Vanemspetsialist
Rahvusvaheline koostöö ja projektid
e-mail: reet.nommoja @ tallinnlv.ee, tel 6404979

Mari-Liis Luks
Eelarve osakonna juhataja
e-mail: mari-liis.luks @ tallinnlv.ee, tel 6404655

 

 

 

Viimati muudetud: 20.01.2020