Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes

Projekti üldeesmärk on võimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele
vastava kodulähedase alushariduse teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega
laste arengu vajadustele vastavate lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna
lasteasutustes.
Projektis luuakse kokku viis uut rühma 42 lasteaiakohaga projektis osalevates lasteaedades ja tagatakse nende rühmade jätkusuutlik toimimine.

Projektis osalevad Tallinna Kiisa Lasteaed, Tallinna Mustakivi Lasteaed, Tallinna Lindakivi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilill ja Tallinna Lasteaed Õunake. Projekti taotleja on Tallinna Haridusamet.

Projekti kestus: 01.09.2015-31.08.2018

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 610 086,89 eurot.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Lisainfo:
Reet Nõmmoja
Vanemspetsialist
Rahvusvaheline koostöö ja projektid
e-mail: reet.nommoja @ tallinnlv.ee, tel 6404979

Mari-Liis Luks
Eelarve peaspetsialist
e-mail: mari-liis.luks @ tallinnlv.ee, tel 6404655

 

 

 

Viimati muudetud: 13.07.2018