„GeniUS mudeli rakendamine …“ koostööseminar (28.04.14.)

Tallinna Haridusamet osaleb jaanuarist 2014 kuni veebruarini 2015 rahvusvahelises URBACT II projektis „GeniUS mudeli rakendamine haridusasutuste juhtide arendamisel“. 28.-29. aprillil toimus Tallinna Õpetajate Majas projekti koostööseminar.