Gümnaasiumisse astumine

Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida soovitud gümnaasiumisse. 

Igal koolil on vastuvõtu tingimused ja kord, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

Info avatavate kümnendate klasside kohta leiad Tallinna Haridusameti teatmikust (kliki valitud kooli nimetusel). 

Teatmikust leiad ka Tallinnas asuvate gümnaasiumite kontaktandmed (koolide kodulehe aadressid) ja informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta (kui soovid kooli vahetada). 

Juhul, kui tekib probleeme õppekoha leidmisel, pöördu nõustamiseks Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistide (koolide kuraatorid) poole. 


Kõikide Eesti gümnaasiumite info on avaldatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Lisainfo:

Viivi Lokk
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
viivi.lokk @ tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 06.04.2018