Haridustöötajatest juubilaride vastuvõtt Raekojas (15.06.11.)