Konverents "Mitte ainult olümpiaadidest" (29.10.10.)