Koolilõuna Tallinna munitsipaalkoolides

Tallinnas on nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele koolilõuna tasuta.

Koolilõuna maksumuseks Tallinna munitsipaalkoolides on 1,34 eurot, mis on 100-protsendiliselt kaetud riigi- ja linnaeelarveliste vahenditega.  

Õigusaktid

 

   

Viimati muudetud: 19.09.2017