22.03.2013

Lapsevanemate kaasamist koolist väljalangemise ennetusse toetab nüüd URBACT

21. märtsil 2013 kiitis Tallinna Linnavolikogu heaks linna osalemise Euroopa territoriaalse koostöö programmis URBACT II, mis toetab Tallinna Haridusameti projekti „Koostöö lapsevanematega varajase koolist väljalangemise ennetamiseks - PREVENT“.

Projekti eesmärgiks on lapsevanemate kaasamises kogemuste vahetamine varajase koolist väljalangemise ennetamisel ning hea praktika juurutamine igas partnerlinnas. Tallinn sai projektile toetust 37 680 eurot ning omaosalus on 9420 eurot.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti arvates on kooli ja kodu koostöö olulisust õpilaste toetamisel raske üle hinnata. „Tuleb tunnistada, et üsna sageli saavad õpilaste koolimured alguse kodust. Vanemad on kas liiga hõivatud, et lapse muresid märgata või töötavad välismaal, tihti on nad ise elu raskustele alla vandunud,“ möönis abilinnapea. „Probleemidega õpilast tuleb aidata koheselt ning esmast tuge soovib laps aga ikkagi kodust. Vanemad võivad aga ka ise vajada tuge ja teadmisi, kuidas last aidata, samuti on vajalik neid lapse igapäevategemistesse kaasata.“

Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees Enn Kirsmani leiab, et kui lapsel on tekkinud juba tõsised probleemid, siis kipub kool süüdistama perekonda ja lapsevanemad, vastupidi, kooli. „Loodan väga, et selle projekti käigus tutvume paljude erinevate heade praktikatega, kuidas märgata lapse probleemi tekkimist võimalikult varases staadiumis ning kool ja kodu saavad selle lahendamise nimel tegutseda partneritena üheskoos,“ sõnas Kirsman.

Lõpliku kinnituse said URBACT II seirekomiteelt 15 projekti, kus on kokku 150 partnerit. Projektis „PREVENT“ osaleb kümme Euroopa linna, sealhulgas Nantes, Antwerpen, Stockholm, Gijon, Sofia, München, Haag, Catania, Usti nad Labem ja Tallinn. Igas partnerlinnas luuakse projekti töörühm, kes lapsevanemate kaasamise parimad näited välja valib ja neid analüüsib. Toimuvad nii töörühma kohalikud kui ka partnerlinnade vahelised kohtumised ja õppevisiidid. Koostatakse soovitused ning tegevuskava iga partnerlinna tasandil kestlike lahenduste pakkumiseks.

Tallinnas luuakse töörühm, kuhu kuuluvad Tallinna Haridusameti, Tallinna Linnakantselei, Siseministeeriumi (kui URBACT programmi rakendusasutuse) esindajad, samuti Liivalaia Gümnaasiumi, Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, Merivälja Kooli, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi, ja Kalamaja Põhikooli ning Eesti Lastevanemate Liidu esindajad.

21. märtsil 2013 toimus Prevent projekti raames partnerlinnade kohtumine Stockholmis. Tallinna esindasid seal Meelis Kond ja Reet Nõmmoja (Tallinna Haridusamet) ning Enn Kirsman (Lastevanemate liit).

URBACT (Urban Development network programme) on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mis toetab säästvat ja integreeritud linnaarengut. Programm toob läbi koostööprojektide kokku erinevad Euroopa linnad ja muud linnaarenguga tegelevad institutsioonid selleks, et vahetada kogemusi ning töötada välja ja levitada uusi häid praktikaid linnaarengu eri valdkondades. URBACT aitab luua linnaarengu väljakutsetele mitmeid edukaid lahendusi, mida erinevad linnad saavad kohandada vastavalt oma eripärale. URBACT programmi kuulub 300 linna, 29 riiki ja 5000 aktiivset osalejat, seda rahastavad ühiselt Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja liikmesriigid.

Juuresolev foto on illustratiivne 

Lisainfo:

Urmas Sadam
Koolivälise töö osakonna vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
urmas.sadam@tallinnlv.ee

 

 

Uudise rubriigid: