MTÜ projektide toetamine haridusalal

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Tallinna Haridusametile iseteeninduskeskkonnas 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Hiljemalt 30. päeval peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse läbi MTT süsteemi tegevus-ja kuluaruanne. Kõigi aruannete juurde tuleb lisada kuludokumendid kogu toetatud summa ulatuses.

Mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad hariduse ja noorsootöö valdkonnas on 31. märts, 30. aprill, 31. mai, 30. juuli, 31. august, 30. september ja 29. oktoober 2021.

Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja detsembris.

MTÜ tegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon: 

Komisjoni esimees: Marko Ool, Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja
Komisjoni aseesimees:  Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem
Komisjoni liikmed:
Tallinna Linnavolikogu liige - Irina Antonjuk.
Tallinna Linnavolikogu liige - Sergei Ptšjolkin.
Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist - Merike Kivimäe.
Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja – Mari-Liis Luks.
Sekretär: Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna peaspetsialist – Tiiu Kadak.


MTT komisjoni töökord

Komisjoni moodustamise alus: Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078 (muudatus Tallinna Linnavalitsuse korraldus 16. jaanuar 2019 nr 71-k) 

ÕigusaktidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord2021. a lisatingimused ; hariduse ja noorsootöö valdkonna lisatingimused

Lisainfo:

Tiiu Kadak
Peaspetsialist, komisjoni sekretär
Tallinna Haridusamet
Tel 6147496
tiiu.kadak@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 12.03.2021