Õppetöö korraldamine eriolukorras

Koolid

Lasteaiad

  • Kõiki lasteaedaedu korraga ei sulgeta, olukorda käsitletakse juhtumipõhiselt. Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Laste üleandmine tuleb korraldada väljaspool lasteaia hoonet. Lasteaeda ei tohi siseneda mistahes haigusnähtudega isikud.  
  • Tallinna Linnavalitsus otsustas vabastada lastevanemad munitsipaallasteaia kohatasust 16. märtsist kuni aprilli lõpuniLoe lisa 
  • Tallinn toetab ka eralasteaedade teenust kasutavaid peresid. Loe lisa   

HEV-koolid

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Huvikoolid

Distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhend koolidele seoses COVID-19 levikuga 

Viimati muudetud: 31.03.2020