Rahvusvaheline koostöö ja projektid

Tallinna Haridusamet peab oluliseks koostöö arendamist teiste riikide omavalitsuste ja haridusasutustega. Arendame koostööd Euroopa linnade haridusametitega, osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides ja EL struktuurifondide projektides kaasates projektide tegevustesse erinevaid Tallinna haridusasutusi ja partnereid.

Haridusmeti eesmärgiks on Tallinna koolide, huvikoolide ja lasteaedade rahvusvahelise koostöö edendamine. Haridusamet nõustab haridusasutusi projektide kavandamisel ja elluviimisel, partnerasutuse leidmisel ning hariduskoostöö alase informatsiooni jagamisel.

Välisprojektide rakendajatele - Tallinna linna haridusasutustele: Tallinna linna välisprojektide andmekogu

Välisprojektide andmekogu on infosüsteem, mille toimimist reguleerib Tallinna välisprojektide infosüsteemi põhimäärus. Kõik välisprojektidega seotud toimingud (sh lähetustega seotud jm dokumendihaldus) koostatakse andmekogus. 


Tallinna Haridusamet osaleb ja koordineerib hallatavate asutuste osalemist järgmistes välisrahastusega projektides:

Projektide toetused

Lõppenud projektid

Õppimine välisriigis


Rahvusvahelise koostöö ja välisprojektidega seotud küsimuste korral pöörduge:

Reet Nõmmoja
Vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 640 4979
EU flag-Erasmus +.jpg           URBACT.JPG
 
 
Nordplus Junior.jpg              el_struktuurifondide logo
 

                               

          

 

 

 

Viimati muudetud: 28.03.2019