30.05.2014

Tallinn autasustas õppeaasta pidulikul lõpetamisel parimaid haridustöötajaid ja -asutusi

29. mail toimus Lillepaviljonis 2013/14. õppeaasta lõpu puhul pidulik vastuvõtt Tallinna haridusasutuste juhtidele ja parimatele õpetajatele.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula andsid üle autasud teenekatele haridustöötajatele ning auhinnad konkursside võitjatele.

Tallinna Haridusameti aukirjad, tänukirjad ja meened anti direktoritele, kes on andnud silmapaistva panuse Tallinna hariduselu arendamisse: Ene Annus (Rõõmutarekese Lasteaed), Tamara Gunner (Tallinna Lasteaed Kirsike), Erika Müristaja (Tallinna Kiikhobu Lasteaed), Ene Pedai (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium), Evi Rovgeiša (Tallinna Juhkentali Gümnaasium), Sirje Sepp (Tallinna 37. Keskkool), Svetlana Zelentsova (Tallinna Ranniku Gümnaasium) ja Merike Vaarandi (Lasnamäe Üldgümnaasium).

Rõõmutarekese Lasteaia direktor Ene Annus on pealinna lasteaedades töötanud juba 50 aastat, millest 36 direktorina. Selle ajaga on ta oma meeskonnaga loonud omanäolise ja kõrge mainega lasteaia. Kirsikese direktor Tamara Gunner on pealinna lasteaedades töötanud 40 aastat, sh viimased 33 aastat juhina, kujundades oma asutusest kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga lasteaia. Suurepäraseid tulemusi on näidanud ka kõik teised autasustatavad.

Traditsiooniliselt toimub õppeaasta pidulikul lõpetamisel haridustöötajate ja -asutuste konkursside võitjate autasustamine.

Auhinnad said „Aasta hoolekogu 2014“, „Sõbralik koolisöökla 2014“, „Parim tervisemeeskond 2014“, „Parim lõimumisprojekt 2014“, „Innovaatiline tegu 2014” ja „Turvaline kool 2014“ võitjad. Koole ja õpetajaid tunnustati ka eduka osalemise eest 2013/14. õa olümpiaadidel ning koolispordi võistlustel.

Auhinnatseremoonia päädis konkurssidest kaalukaima, „Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 2014“ (sh „Hea õpetaja“, „Hea õpikeskkonnaga kool/lasteaed“ ja „Hästi juhitud kool“), võitjate tunnustamisega.

Vastuvõtul tänati ka koostööpartnereid Saksamaa Liitvabariigist, kes on andnud panuse Tallinna õpilaste arendamisele kahel viimasel õppeaastal: Lisa Kriebitzsch (matemaatika ja ajalugu), dr Katharina Städtler (saksa, prantsuse ja hispaania keel) ja Michael Harder (bioloogia ja keemia). 

Muusikalisi vahepalasid pakkus vastuvõtul Karl-Erik Taukar, kes sai tuntuks ja armastatuks telesaate „Eesti otsib superstaari“ viienda hooaja finalistina.

IMG_0050 (Medium).JPG IMG_0053 (Medium).JPG

Pildil: Abilinnapea Mihhail Kõlvart külalisi tervitamas

 

Auhinnatud õpetajad, direktorid ja haridusasutused

 

Autasustatud direktorid

Rõõmutarekese Lasteaia direktor Ene Annus on töötanud Tallinna lasteaedades kokku 50 aastat, neist 36 juhina. Selle ajaga on ta koos meeskonnaga loonud omanäolise ja maineka lasteaia.

Tallinna Lasteaia Kirsike direktor Tamara Gunner on Tallinna lasteaedades töötanud 40 aastat, sh viimased 33 aastat juhina. Tema eestvedamisel on asutusest kujunenud kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga lasteaed.

Tallinna Kiikhobu Lasteaia direktor Erika Müristaja on juhina töötanud 28 aastat, saavutades õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lastevanemate märgatava rahulolu.

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Ene Pedai on olnud koolijuht viimased 26 aastat. Ta on elukestva õppe propageerija ning teda tunnustati sel aastal Tallinna raemedaliga.

Tallinna 37. Keskkooli direktor Sirje Sepp on olnud koolijuht 20 aastat. Tema juhtimisel on võimaldatud õpilastele osalemist paljudes projektides ning loodud võimalused individuaalseks lähenemiseks õppetööle.

Lasnamäe Üldgümnaasiumi direktor Merike Vaarandi on 17 aastat olnud koolijuht, kes on alati märganud oma kolleege ja tunnustanud neid nii linna kui ka vabariiklikul tasemel.

Tallinna Juhkentali Gümnaasiumi direktor Evi Rovgeiša on kooli juhtinud 10 aastat ja olnud kooli kunstialase tegevuse toetaja ja eestvedaja.

Tallinna Ranniku Gümnaasiumi direktor Svetlana Zelentsova on nelja koolijuhina töötatud aastaga loonud õpilastele hulgaliselt võimalusi enesearendamiseks läbi huvitegevuse.

IMG_0068 (Medium).JPG IMG_0070 (Medium).JPG

Piltidel Erika Müristaja ja Ene Pedai

 

„Aasta hoolekogu 2014“

Hoolekogud on koolide ja lasteaedade juhtkondadele oluliseks koostööpartneriks. Konkursiga „Aasta hoolekogu“ tõstetakse esile hoolekogude tegevusi, mis on aidanud kaasa soodsa õpi- ja töökeskkonna kujundamisele ja toetanud laste/õpilaste arengut.

Tunnustuse „Aasta hoolekogu 2014“ ja tšeki 600 eurole said:

 • Tallinna Vesiroosi Lasteaia ja
 • Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoolekogud.


Vesiroosi lasteaia hoolekogu on tunnustatud ka varem.

 

Eduka osalemise eest 2013/14. õa olümpiaadidel

Õppetöö oluliseks osaks on teadmiste ja oskuste proovilepanek aineolümpiaadidel. Tallinnas osalevad olümpiaadidel aasta jooksul tuhanded õpilased ja neid juhendavad sajad õpetajad.

Tänu ja tunnustus kuulub kahele juhendajale-õpetajale, kelle õpilased on viimase kümne aasta jooksul olnud edukad ülelinnalistel ja -riigilistel ning ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Sirje Tekko (Tallinna Prantsuse Lütseumi bioloogia- ja geograafiaõpetaja) õpilastest 15 on aastatel 2004–2013 osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel, neist 12 on jõudnud esikolmikusse.  

Krista Nõmmik (Vanalinna Hariduskolleegiumi emakeeleõpetaja) on juhendajaks nii emakeele-, kirjanduse-, rahvaluule- kui ka lingvistikaolümpiaadil osalevatele õpilastele. Rahvusvahelisel tasandil on tema õpilased osalenud lingvistikaolümpiaadil, kust 2010. aastal toodi kaasa pronksmedal.

Tulemuste saavutamiseks on oluline kogu koolipere toetus õppimisele ja õpetamisele ning olümpiaadide väärtustamine.

Peaauhind „Edukas kool 2013/14. õppeaasta olümpiaadidel” anti koolidele, kelle õpilased saavutasid ülelinnalises ja -riigilises üldarvestuses kõige enam auhinnalisi kohti.

Need koolid on:

 • Tallinna Reaalkool,
 • Tallinna Prantsuse Lütseum ja
 • Gustav Adolfi Gümnaasium.


Auhind „Eduka osalemise eest 2013/14. õppeaasta olümpiaadidel” anti kahele koolile, kes saavutasid võrreldes eelmise aastaga suurima kasvu auhinnaliste kohtade osas, Tallinna Inglise Kolledžile ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumile.

IMG_0078 (Medium).JPG IMG_0084 (Medium).JPG

Piltidel Sirje Tekko ja Ene Saar (Tallinna Reaalkooli direktori kt)

 

„Turvaline kool 2014“

Tallinna linn väärtustab turvalist ja tervislikku õpikeskkonda, kus on au sees tervise edendamine ja kaitsmine ning keskkonnateadlikkus.

Tallinna Haridusamet korraldas teist korda konkursi „Turvaline kool“, et tunnustada koole, kelle eesmärgiks on nii õpilaste kui ka personali vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine, kujundades neis mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum, kui tagajärgedega tegelemine.

„Turvaline kool 2014“ tunnustuse ja rahalise preemia said:

 • Tallinna Kristiine Gümnaasium (I koht,1100 eurot),
 • Tallinna Pae Gümnaasium (II koht (900 eurot) ja
 • Tallinna Tondi Põhikool(III koht,500 eurot).

 

„Sõbralik koolisöökla 2014“

Konkursi „Sõbralik koolisöökla“ korraldas Tallinna Haridusamet juba kümnendat korda. Iga aastaga on koostöö toitlustajatega tihedamaks ja tulemuslikumaks muutunud. Keerulistes majandustingimustes on tervislik, tasakaalustatud ja maitsev koolitoit väga oluline, sest laste ja noorte areng, tervis ja õppimisvõime sõltuvad paljuski igapäevasest toidust.

Konkursi „Sõbralik koolisöökla 2014“ võitjad on:

 • I koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium, toitlustaja OÜ Bramos;
 • II koht: Tallinna Ranniku Gümnaasium, toitlustaja OÜ Bramos;
 • III koht Tallinna Kuristiku Gümnaasium, toitlustaja AS Tuleleek.


I ja II koha auhinnaga kaasneb kokkade täiendkoolituse võimalus Swissôtel Tallinna peakoka Taigo Lepiku käe all. Bramose kokad on Swissôtelis juba nagu omad inimesed, sest võitsid preemia juba kolmandat korda. Auhinna andis üle haridusameti kauaaegne koostööpartneri Swissôtel Tallinna esindaja (pildil).

Kolmanda koha auhinna koos kokkade täiendkoolituse võimalusega Radisson Blu Sky Hotelli peakokk Irena Dmitrieva käe all andis üle Radisson Blu esindaja.

IMG_0099 (Medium).JPG IMG_0104 (Medium).JPG

Piltidel: Swissôtel Tallinna esindaja (vasakul pildil) annab üle auhinna Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktorile

 

„Parim tervisemeeskond 2014“

Sellel aastal esimest korda toimuva konkursiga „Parim tervisemeeskond“ soovib Tallinna Haridusamet tunnustada haridusasutuste tervisenõukogude tööd laste tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel.

Konkursi „Parim tervisemeeskond 2014“ parimad on:

 • I koht: Tallinna Tehnikagümnaasium ja Tallinna Unistuse Lasteaed;
 • II koht: Tallinna Arte Gümnaasium ja Tallinna Kristiine Lasteaed;
 • III koht: Tallinna Kuristiku Gümnaasium ja Tallinna Arbu Lasteaed.

 

„Parim lõimumisprojekt 2014“

Tallinn tunnustab haridusasutusi, kes väärtustavad kultuuriliselt mitmekesist õpikeskkonda ning aitavad kaasa lõimumisele ning koostööle erinevate õppekeeltega õpilaste ja laste vahel.

Parimad lõimumisprojektide läbiviijad sel õppeaastal on:

 • I koht: Tallinna Tähekese Lasteaed – „Koos on tore!“ ja Tallinna Pae Gümnaasium – „Partnerlus Jüri Gümnaasiumiga“ (preemia 1100 eurot); 
 • II koht: Tallinna Lindakivi Lasteaed ja Tallinna Sikupilli Lasteaed „Me elame Tallinnas” ning  Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium – XV  Emakeelepäeva konverents (preemia 900 eurot);
 • III koht: Tallinna Lasteaed Delfiin ja Tallinna Meelespea Lasteaed – „Üheskoos on huvitav“ / „Вместе интереснo“ ning Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium – “Lõimitud aine ja keeleõpe läbi laste silmade: koolidevaheline koostöökogemus läbi uurimistöö” (preemia 700 eurot).


Tunnustuse eduka osalemise eest
ja 500 eurot said Lasteaed Mesipuu ja Lasteaed Kajakas (II Põhja-Tallinna laste loomingu festival „Kevad on käes”), Tallinna Järveotsa Lasteaed (projekt „Rahvuste vikerkaar“), Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium („Integratsiooniklass“),  Mustamäe Laste Loomingu Maja („Koolivaheaja meistrimehed“) ja Vanalinna Hariduskolleegium (Eesti ja Venemaa haridus- ja kultuurivaheline projekt).

Eriauhinna ja 300 eurot said Pirita Lasteaed ja Tallinna Suur-Pae Lasteaed projekti „Kohtumispaik Kadriorg“ eest.

Professionaalse eksperdi ja koolitaja eripreemia välismaalt saabunud laste ja uusimmigrant-õpilaste õppekorralduse valdkonnas sai Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppealajuhataja Anu Luure.

IMG_0146 (Medium).JPG IMG_0150 (Medium).JPG

Piltidel: Auhinda võtavad vastu konkursi "Parim lõimumisprojekt 2014" võitjad 

 

„Innovaatiline tegu 2014”

Osalemine konkursil „Innovaatiline tegu“ näitab, kuivõrd üks või teine haridusasutus soovib olla avatud ja uuenduslik ning pakkuda lastele, õpilastele rõõmu ja värskeid ideid.

Peaauhinna „Innovaatiline tegu 2014“ ja preemia 1400 eurot said:

 • Tallinna 21. Kool (pedagoogiline-metoodiline varamu „Huvitav tund, meie õpime nii“);
 • Tallinna Muinasjutu Lasteaed (töölehtede kogumik „Õpime üheskoos loodusega elama“ õpperaja juurde);
 • Tallinna Seli Lasteaed (ökokool „Köögiviljad lasteaias“);
 • Tallinna Kadaka Põhikool („Tunnetustuba“).


Tunnustuse eduka osalemise eest ja 500 eurot pälvisid  Merivälja Kool („Jalgrattaga kooli“),  Tallinna Kullatera Lasteaed („Loovad ideed sünnivad ja rakenduvad koostöös“) ning Tallinna Lasteaed Sinilill (õpetus-metoodilise ja kunstilise väärtusega DVD-komplekt „Avastustetuba“).

IMG_0159 (Medium).JPG  IMG_0162 (Medium).JPG

Piltidel: Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Muinasjutu Lasteaia direktorid auhinda vastu võtmas

 

Koolispordiaasta parimad

2013/14. õppeaastal toimusid Tallinna Koolinoorte Spordimängud juba 32. korda. Mängude raames oli koolidel võimalus osaleda 32 erineval võistlusel/turniiril. Korv-, võrk- ja jalgpalli mängis 439 võistkonda, teatejooksul osales 57 võistkonda ligemale 2500 õpilasega.

Parimad koolid 32. spordimängudel olid:

 • Tallinna Saksa Gümnaasium (põhikooliastme arvestuses) ja
 • Tallinna Reaalkool (gümnaasiumiastme arvestuses). 

 

„Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 2014“

Nominatsioonid „Hea õpetaja“, „Hea õpikeskkonnaga kool/lasteaed“ ja „Hästi juhitud kool“

Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna konkurss on läbi aastate olnud paljudele võimalus panna ennast proovile enesehindamise oskuses ning saada tagasisidet ja tunnustust oma tööle. Konkursi põhimõtteid on uuendatud, et anda osalejatele uusi väljakutseid: kiirus ja paindlikkus juhtimises, lisaväärtuse loomine, kestliku tuleviku loomine ja loovusele ning innovaatilisusele soodsa keskkonna kujundamine.

Osalejate tase oli jätkuvalt kõrge, sh õpetajate tulemused olid ühed parimad läbi aegade.

Hea õpetaja 2014

Konkursi „Hea õpetaja 2014“ tipptulemuse, millega kaasnes Tallinna Haridusameti aukiri, medal ja 2000-eurone preemia, saavutasid:

 • Marilyn Palla (Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed);
 • Eve Sepper (Tallinna Kadaka Lasteaed).

IMG_0241 (Medium).JPG IMG_0247 (Medium).JPG

Piltidel: Marilyn Palla, Marianne Liiv ja Eve Sepper


Tiitli „Hea õpetaja 2014“ koos aukirja, medali ja 900-eurose preemiaga said: Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasium), Kaia Beres (Tallinna Lepatriinu Lasteaed), Ilotana Haalen (Tallinna Kristiine Gümnaasium), Egle Kaljaspoolik ja Marge Simmermann (Tallinna Lastead Pallipõnn), Reelika Täht (Tallinna Luha Lasteaed), Sirly-Eneken Praun (Tallinna Vormsi Lasteaed), Kerli Indermitte (Tallinna Huvikeskus „Kullo“), Piret Meresma (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) ja Svetlana Minakova (Tallinna Juhkentali Gümnaasium).

Tänukirja eduka  osalemise eest ja hõbedase ehte said Ingrid Lillak (Tallinna Kullatera Lasteaed) ja Kaire Reimann (Tallinna Liivalossi Lasteaed).

 

Auhinna „Hea õpikeskkonnaga kool 2014“ koos 2000-eurose preemiaga pälvis Tallinna Saksa Gümnaasium.

Pikaajaliste traditsioonide elushoidmise eest tunnustati selles kategoorias Tallinna Arte Gümnaasiumit ning innovaatilise mõtlemise ja uuendustele avatuse eest Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumit (preemia à 600 eurot).

 

Auhind „Hea õpikeskkonnaga lasteaed 2014“ (preemia 2000 eurot) kuulub:

 • Tallinna Arbu Lasteaiale ja
 • Tallinna Lasteaiale Sipsik.

 

Hästi juhitud kool 2014 on Gustav Adolfi Gümnaasium (preemia 4000 eurot).

Hästi juhitud lasteaed 2014 on Tallinna Kullatera Lasteaed (preemia 4000 eurot).

IMG_0224 (Medium).JPG IMG_0226 (Medium).JPG 

Piltidel: Hendrik Agur (GAG) ja Piret Määr (Kullatera lasteaed) auhinda vastu võtmas

Tagasi

 

Vaata kõiki pilte autasustamisest: 2013/14. õa pidulik lõpetamine Lillepaviljonis (29.05)

 

Lisateave:

Meelis Kond
Hariduskorralduse teenistuse direktor
Tallinna Haridusamet
Tel 6404592
e-post: meelis.kond@tallinnlv.ee

 

 

Uudise rubriigid: