19.01.2015

Tallinn taastab tugiteenuste pakkumise õppenõustamiskeskuses

Tallinna linn taastab õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks Tallinna Õppenõustamiskeskuse tegevused, keskus tegutseb Tallinna Kadaka Põhikooli juures aadressil E. Vilde tee 120.

Õppenõustamiskeskuses saab taotleda logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi nõustamisteenust. Eelneva kokkuleppe alusel võtab keskuses vastu ka psühhiaater.

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid ja nõustamine on tasuta.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul otsustas linn toetada õppenõustamiskeskuse tegevust, kuna riigi poolt pakutavad tugiteenused Põhja-Eesti Rajaleidjakeskuses ei vasta ootustele ning ei taga teenuse kvaliteeti. „Oleme saanud pealinna koolidelt ja lasteaedadelt tagasisidet, milles on tõstatatud mitmed olulised küsimused ja probleemid seoses Rajaleidja pakutavate teenustega. Puudustena tuuakse näiteks I tasandi teenuse kallidust, sest koolidel ei ole raha selle ostmiseks. Heidetakse ette pikki järjekordi, mis ulatuvad 2-3 kuu pikkusteks ja selle aja jooksul laste probleemid vaid süvenevad ning ka tagasiside ja koostöö ei vasta ootustele,“ selgitas Kõlvart. „Üheks probleemiks on ka vene õppekeelega koolide ja koolieelsete lasteasutuste puudulik nõustamine. Kuna Tallinna õppuritest on ca 30% venekeelsed, siis venekeelsetele lastele ei ole tegelikult kättesaadav II tasandi logopeediline, eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamisteenus.“

„Kõike eelnevat arvestades, otsustas linn toetada ning jätkata õppenõustamiskeskuse tegevust ja teenuste pakkumist,“ märkis abilinnapea. 

Info Tallinna Õppenõustamiskeskuse töökorralduse ja spetsialistide kontaktide kohta on leitav Tallinna Kadaka Põhikooli kodulehelt > Õppenõustamiskeskus.    

 

Tallinna Õppenõustamiskeskuse kontaktid:

E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn;
Telefon 640 4938, 57 409 750 
oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

Vastuvõtuajad:

E 16.00-18.00, K 17.00-19.00, R 9.00-12.30

 

 

Uudise rubriigid: