Tallinna Haridusameti tööpakkumised

  

Tallinna Haridusameti viimati avaldatud tööpakkumised (sh avalikud konkursid)

 

Avaliku teabe seaduse §28 punkt 1 lg 19 tulenevalt avaldamisele kuuluvad Tallinna Haridusameti täitmata ametikohtade andmed.

   

Viimati muudetud: 25.02.2019