Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda.

Missioon: Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna.  

Visioon: Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Põhiväärtused: 1) kompetentsus (teeme parimaid otsuseid); 2) usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad); 3) eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks); 4) koostöö (töötame üheskoos ja avatult); 5) hoolivus (märkame ja aitame)

Tegevusvaldkond: haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes. 

Põhiülesanded: 1) Tallinna hariduspoliitika kujundamine; 2) õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks; 3) õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine; 4) haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine; 5) ... loe lisa

Tallinna Haridusameti haldusalas on (alates oktoobrist 2019) kokku 194 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas: 

124 koolieelset lasteasutust (4 lastesõime, 120 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis); 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi); 10 huvikooli; 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool); Tallinna Õppenõustamiskeskus; Tallinna Õpetajate Maja.

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 760 last, koolides õpib 44 000 ning huvikoolides 7800 õpilast

Tallinna Haridusameti struktuur
Tallinna Haridusameti põhimäärus 
Tallinna haridussüsteemi arengusuunad ja arengukavad

Õppeaasta prioriteet

Asukoht ja kontaktid

Avatud: esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval: 08.15-17.00; reedel: 08.15-15.45

Registrikood: 75014289  

        

Viimati muudetud: 06.12.2019