Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda.

Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 196 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas:  

 • 126 koolieelset lasteasutust (5 lastesõime, 121 lasteaeda)
  Lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis 
 • 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi) 
 • 10 huvikooli 
 • 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool)
 • Tallinna Õppenõustamiskeskus
 • Tallinna Õpetajate Maja

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 340 last, koolides õpib 42 900 ning huvikoolides 7800 õpilast

Missioon 

Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna  

Visioon 

Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja

Põhiväärtused

 • Kompetentsus (teeme parimaid otsuseid)
 • Usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad)
 • Eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks)
 • Koostöö (töötame üheskoos ja avatult)
 • Hoolivus (märkame ja aitame)

Tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.

Põhiülesanded: 

 • Tallinna hariduspoliitika kujundamine;
 • õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks;
 • õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine;
 • haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine; 
 • Loe lisa

Põhimäärus 
Tallinna haridussüsteemi arengusuunad ja arengukavad 
Õppeaasta prioriteedid 2017/18 
Roheline kontor

HaridusametKontakt:
Estonia pst 5a 
10143 Tallinn (vaata asukohta kaardil)

Tel: 640 4590
E-post: haridusamet@tallinnlv.ee 

Teenistujate kontaktid   

Avatud:

 • Esmaspäeval: 08.15-18.00
 • Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval: 08.15-17.00
 • Reedel: 08.15-16.00

Juhataja vastuvõtu ajad:

 • Esmaspäeval: 16.00-18.00
 • Neljapäeval: 10.00-12.00

Tallinna Haridusameti registrikood: 75014289  

Последние изменения 20.02.2018