Tallinna hariduskalender

Kalender täieneb jooksvalt

   

Jaanuar

 • 07.01 - 16.01 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused teateujumises Sõle Spordikeskuses (Sõle 40a, Andres Vakra)

 • 09.01 – 2019/20. õa matemaatika olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 13.01 – 14.02 - 2019/20. õa VII klasside õpioskuste olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 13.01 – 03.02 - 2019/20. õa V klasside õpioskuste olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 14.01 – 2019/20. õa geograafia olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 14.01 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus Kesklinnas kell 17.30-20.00 lasteaias Südameke (Pärnu mnt 109a, Age Tamm)

 • 14.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “IÕK koostamine ja rakendamine tuge vajavatele õpilastele” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Milena Pogodajeva ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 14.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine õpetajate poolt, koostöö lapsevanematega” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Saale Kibin ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Eriklasside õpetajate kovisioon” kell 14.00 – 17.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.01 - Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg
 • 18.01 – 2019/20. õa füüsika olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Tallinna Reaalkoolis (Estonia puiestee 6, Egle Vospert)

 • 20.01 - Riigieksamitele registreerimise tähtaeg
 • 22.01 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistluste teateujumise finaal Sõle Spordikeskuses (Sõle 40a, Andres Vakra)
 • 22.01 – 2019/20. õa ajaloo olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 22.01 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Agressiivsed lapsed lasteaias, kuidas toime tulla?” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Olga Minajeva ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).
 • 23.01 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Autismispektri häirega lapse käitumise eripära, töö autismispektri häirega lastega” kell 13.00 – 14.30 Tallinna Mustakivi Lasteaias (Kivila 9, koolitajaks on Jekaterina Tšukardina ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest) 
 • 24.01 – 2019/20. õa emakeele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Jakob Westholmi Gümnaasiumis  (Kevade 8, Egle Vospert)

 • 25.01 – 2019/20. õa keemia olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16, Egle Vospert)
 • 27.01 – 2019/20. õa elektrooniline prantsuse keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)
 • 28.01 - Vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoor IV-XII klassidele Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10, Merike Kivimäe)
 • 28.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine õpetajate poolt, koostöö lapsevanematega” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Kadaka Põhikoolis (E. Vilde tee 120, koolitajaks on Olga Nassonova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “IÕK koostamine ja rakendamine tuge vajavatele õpilastele” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Marika Leemet ja sihtrühmaks klassiõpetajad, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.01 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Mänguteraapia roll laste arendamisel” kell 16.00 – 17.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Kaie Ojessalu ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 31.01 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Liivateraapia” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Olga Minajeva ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

   

Veebruar

 • 03.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Käitumisraskustega laps tavarühmas” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).
 • 04.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Klassiõpetajate kovisioon” kell 14.00 – 17.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 04.02 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus kell 18.00-20.30 lasteaias Pallipõnn (Akadeemia tee 50, Age Tamm)
 • 05.02 - Tallinna koolijuhtide ja -meeskondade nõupidamineTallinna Saksa Gümnaasiumis (Sütiste tee 20, Madis Annus)
 • 05.02 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus kell 17.30-20.00 lasteaias Kraavikrõll (Kraavi tn 10, Age Tamm)
 • 05.02 – 06.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused saalihokis Õismäe Spordimängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)

 • 06.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Koolitõrge kui tagajärg - ennetus ja lahendused” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Monika Aun ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 11.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Suhtlemine lapsevanematega” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).
 • 12.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Logopeediliste probleemidega õpilane koolis” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Ingrid Veskiväli ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 12.02 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus kell 17.30-20.00 Pelguranna Lasteaias (Pelguranna tn 49, Age Tamm)

 • 12.02 – 13.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused saalihokis Õismäe Spordimängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)  
 • 14.02 - Muusikakoolide löökpillide konkurss "Tallinna Parim Noor Instrumentalist" Lasnamäe Muusikakoolis (Punane 69, Merike Kivimäe)
 • 17.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele TAI pilootkoolitus „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus“ I grupi II päev kell 9.30-16.30 Tallinna Õpetajate Majas (Vene tn 5, Age Tamm)
 • 18.02 - Koolieelsete lasteasutuste direktorite nõupidamine Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Marika Kallas)
 • 18.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Koolieelikute foneemilise taju areng” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Iren Pilnikova ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).

 • 19.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistluste saalihoki finaal Õismäe Spordimängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)
 • 20.02 - Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg
 • 20.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Kuidas toime tulla ATH ja autismispektri häiretega lastega?” kell 14.00 – 15.30 Tallinna 53. Keskkool (J.Sütiste tee 42, koolitajaks on Jelena Petrenko ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 20.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Metafoorikaardid” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 20.02 - Õpilaste teadusfestivali algkooliõpilaste teadusprojektide konkursi tähtaeg
 • 20.02 - MTÜ Lastekaitse Liidu programmi "Kiusamisest vabaks" parimate praktikate teabepäev "Õpetajalt õpetajale" Kalamaja Põhikoolis (Vabriku 18, Viivi Lokk, Age Tamm)
 • 21.02 - Muusikakoolide akordioni konkurss "Tallinna Parim Instrumentalist" Lasnamäe Muusikakoolis (Punane 69, Merike Kivimäe)
 • 27.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Turvalisel viisil lapsele piiride seadmine” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).

   

Märts

 • 02.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Peenmotoorika arendamine” kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on  Tatjana Solts  ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 04.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Liikumisteraapia” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on   Aneta Raudvee   ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 6.03 - Tallinna lasteaedade õpetajatele TAI pilootkoolitus „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus“ II grupp I päev kell 9.30-16.30 Tallinna Õpetajate Majas (Vene tn 5, Age Tamm)

 • 07.03 - Muusikakoolide kandle konkurss "Tallinna Parim Instrumentalist" Tallinna Muusikakoolis (Narva mnt 28, Merike Kivimäe)
 • 09.03 - Algab konkursile “Eestimaa õpib ja tänab” kandidaatide esitamine
 • 09.03 - Algab konkursile "Tallinn tänab ja tunnustab" kandidaatide esitamine
 • 09.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Mänguteraapia roll laste arendamisel” kell 16.00 – 17.30  Tervisekliinikus (Õie 37, koolitajaks on   Kaie Ojassalu ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 09.03 – 10.03 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused suusatamises Nõmme Spordikeskuses (Külmallika 15a, Andres Vakra)
 • 10.03 - Mudilaste luulekonkursi "Eesti keelel kanis kõla" Tallinna lõppvoor Tallinna Kopli Noortemajas (Lina 8, Merike Kivimäe)
 • 11.03 - Muusikakoolide kitarri konkurss "Tallinna Parim Noor Instrumentalist" Tallinna Muusikakeskkoolis (Vabaduse pst 130, Merike Kivimäe)
 • 12.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Laste kõne arendamise võimalused ja vajadused” kell 14.00 – 15.30  Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on   Ingrid Veskiväli ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 12.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Treening „Kool kõigile“” kell 14.00 – 17.00 Tallinna Kadaka Põhikoolis (E. Vilde tee 120, koolitajaks on Milena Pogodajeva ja Nadežda Kirillova ning sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 12.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpetamise mitteformaalsed meetodid tundides eriklassis ja õpiabi rühmades” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Jekaterina Chernousova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 13.03 – Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused males P. Kerese Malemajas (Vene 29, Andres Vakra)
 • 14.03 - Tähistatakse üle Eesti emakeelepäeva, etteütlus Vikerraadios
 • 14.03 - Muusikakoolide tšello/kontrabassi konkurss "Tallinna Parim Noor Instrumentalist" Nõmme Muusikakoolis (Pärnu mnt 320, Merike Kivimäe)
 • 16.03 - 22.03 - Teatrifestival "Kanutiaia Kann" Tallinna Kanutiaia Huvikoolis (Aia 12, Merike Kivimäe)
 • 19.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias” kell 14.00 – 15.30  Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on   Heli Rand ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 20.03 – Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused males P. Kerese Malemajas (Vene 29, Andres Vakra)
 • 20.03 - 21.03 - Muusikakoolide viiuli/vioola konkurss "Tallinna Parim Noor Instrumentalist" Nõmme Muusikakoolis (Pärnu mnt 320, Merike Kivimäe)
 • 24.03 - IV Tallinna vene õppekeelega lasteaedade etluskonkurss "Eesti keelel kaunis kõla" Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73 , Merike Kivimäe)
 • 24.03 - 25.03 - Vabariikliku kooliteatrite festivali Tallinna eelvoor Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10, Merike Kivimäe)
 • 24.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Metafoorikaardid” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 25.03 - Eesti keele õppe konverents Laagna Gümnaasiumis (Vikerlase 16, Anne Targem)
 • 27.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpilaste riskiv seksuaalkäitumine” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Lilia Tkatš ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 28.03 -  Vabariikliku algklasside kooliteatrite festivali "KRÕF" Tallinna eelvoor Tallinna Ühisgümnaasiumis (Pärnu mnt 71/73, Merike Kivimäe) 
 • 31.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Erivajadustega lapse areng, ATH ja autismispektri häired” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Kadaka Põhikoolis (E. Vilde tee 120, koolitajaks on Ruuda Lind ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

   

Aprill

08.04 - Lõimitud aine- ja keeleõppe päev

 • 14.04 - Haridustöötajatest juubilaride tunnustusüritus Tallinna Mustpeade Majas (Pikk 26, jaanuari kuni aprilli sünnipäevalapsed, Merike Kivimäe)
 • 17.04 - Lõppeb konkursile “Eestimaa õpib ja tänab” kandidaatide esitamine
 • 17.04 - Lõppeb konkursile "Tallinn tänab ja tunnustab" kandidaatide esitamine
 • 20.04 – Eesti keele kirjalik riigieksam 
 •  21.04 – Eesti keel teise keelena kirjalik riigieksam
 • 21.04 – 23.04 - Eesti keel teise keelena suuline riigieksam
 • 28.04 - Koolieelsete lasteasutuste direktorite nõupidamine (Marika Kallas)

   

Mai

 • 04.05 - Inglise keel võõrkeelena B1/B2-taseme kirjalik riigieksam
 • 05.05 – 08.05 - Inglise keel võõrkeelena B1/B2-taseme suuline riigieksam
 • 12.05 – Kirjalik eesti keele/vene keele III klassi tasemetöö vene õppekeelega koolides
 • 13.05 – Kirjalik eesti keele/eesti keel teise keelena VI klassi tasemetöö vene õppekeelega koolides
 • 13.05 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused orienteerumises Pirita Spordikeskuse juurest (Rummu tee 3, Andres Vakra)
 • 14.05 - Tallinna päeva etteütlus kell 13.00 Alexela Kontserdimajas (Estonia puiestee 9, Viivi Lokk)
 • 18.05 – Eesti keele kirjaliku riigieksami lisaeksam

 • 18.05 – 19.05 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused kergejõustikus Kadrioru Staadionil (Roheline aas 24, Andres Vakra)
 • 19.05 – Eesti keel teise keelena kirjaliku riigieksami lisaeksam

 • 19.05 – 20.05 - Eesti keel teise keelena suulise riigieksami lisaeksam

 • 20.05 – Kirjalik vene keele VI klassi tasemetöö vene õppekeelega koolides

 • 22.05 - Matemaatika kirjalik riigieksam

 • 25.05 - Tallinna lasteaedade õpetajatele TAI pilootkoolitus „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus“ II grupp II päev kell 9.30-16.30 Tallinna Õpetajate Majas (Vene tn 5, Age Tamm)

 • 26.05 - Inglise keel võõrkeelena B1/B2-taseme kirjaliku riigieksami lisaeksam

 • 26.05 – 27.05 - Inglise keel võõrkeelena B1/B2-taseme suulise riigieksami lisaeksam

 • 27.05 - Eesti keele teise keelena kirjalik põhikooli lõpueksam

 • 27.05 – 29.05 - Eesti keel teise keelena suuline põhikooli lõpueksam

   

Juuni- juuli

 • 01.06 - II Tallinna lasteaedade laulupidu "Meie lapse laulupai" algusega kell 12:00 Vabaduse väljakul (Merike Kivimäe)
 • 01.06 - Matemaatika kirjaliku riigieksami lisaeksam
 • 01.06 - Eesti keele kirjalik põhikooli lõpueksam
 • 04.06 - Matemaatika kirjalik põhikooli lõpueksam
 • 09.06 - 10.06 - Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku suvekool Nelijärve Puhkekeskuses (TAI ja Age Tamm)
 • 10.06 – Kirjalik põhikooli lõpueksami valikeksam

 • 10.06 – 11.06 – Suuline põhikooli lõpueksami valikeksam

   

August

 • 07.08 - 08.08 - Arvamusfestival Paides
 • 18.08 -19.08 - Tervist Edendavate Koolide võrgustiku suvekool Valgeranna villa Antropoffis (TAI ja Age Tamm)

   

Algusesse

   

Lasteaedade juubelid 2020

Pelguranna Lasteaed 55, 06.-10. jaanuar

 • Tallinna Nurmenuku Lasteaed 45, 20.-24. jaanuar
 • Tallinna Luha Lasteaed 55, 25. jaanuar
 • Tallinna Liivalossi Lasteaed 60, 05. veebruar
 • Tallinna Raadiku Lasteaed 35, 05. märts
 • Lasteaed Maasikas 50, 06. märts
 • Tallinna Tammetõru Lasteaed 50, 12. märts
 • Tallinna Lasteaed Kiikhobu 50, 25. märts
 • Tallinna Liikuri Lasteaed 30, märts
 • Lastesõim Planeedi Mudila 60, 09. aprill
 • Tallinna Tuule Lasteaed 40, 18. aprill
 • Tallinna Paekaare Lasteaed 40, aprill
 • Tallinna Lastesõim Hellik 70, aprill
 • Tallinna Komeedi Lasteaed 55, 20. mai
 • Tallinna Lasteaed Kraavikrõll 70, juuni
 • Tallinna Priisle Lasteaed 30, 03. september
 • Tallinna Lasteaed Vikerkaar 25, 31.august - 4.september
 • Tallinna Rukkilille Lasteaed 45, 05. oktoober
 • Tallinna Lastesõim Mõmmik 80, 23.oktoober
 • Tallinna Lauliku Lasteaed 15, 12. november
 • Tallinna Kullatera Lasteaed 70, november
 • Tallinna Lasteaed Delfiin 50, 04. detsember
 • Lasteaed Ojake 55, 09. detsember
 • Tallinna Liivaku Lasteaed 50, 18. detsember

  

Koolide juubelid 2020

 • Kadrioru Saksa Gümnaasium 60, jaanuar
 • Tallinna Ühisgümnaasium 100, 08. veebruar
 • Tallinna Juudi Kool 30, september
 • Tallinna Saksa Gümnaasium 40, 25.-26. september
 • Tallinna Inglise Kolledž 80, 26. september
 • Tallinna Lilleküla Gümnaasium 45, 16. oktoober
 • Tallinna 53. Keskkool 50, oktoober
 • Tallinna Laagna Gümnaasium 40, oktoober
 • Tallinna Pääsküla Kool 35, 25. november
 • Tallinna Rahumäe Põhikool 110, 04. detsember
 • Tallinna Mustamäe Gümnaasium 55, 04. detsember
 • Kalamaja Põhikool 105

Algusesse 

02.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Peenmotoorika arendamine” kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on  Tatjana Solts  ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

04.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Liikumisteraapia” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on   Aneta Raudvee   ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

Viimati muudetud: 17.02.2020