Tallinna hariduskalender

Kalender täieneb jooksvalt

   

Jaanuar

 • 07.01 - 16.01 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused teateujumises Sõle Spordikeskuses (Sõle 40a, Andres Vakra)

 • 09.01 – 2019/20. õa matemaatika olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 13.01 – 14.02 - 2019/20. õa VII klasside õpioskuste olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 13.01 – 03.02 - 2019/20. õa V klasside õpioskuste olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 14.01 – 2019/20. õa geograafia olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 14.01 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus Kesklinnas kell 17.30-20.00 lasteaias Südameke (Pärnu mnt 109a, Age Tamm)

 • 14.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “IÕK koostamine ja rakendamine tuge vajavatele õpilastele” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Milena Pogodajeva ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 14.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine õpetajate poolt, koostöö lapsevanematega” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Saale Kibin ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Eriklasside õpetajate kovisioon” kell 14.00 – 17.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.01 - Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg
 • 18.01 – 2019/20. õa füüsika olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Tallinna Reaalkoolis (Estonia puiestee 6, Egle Vospert)

 • 20.01 - Riigieksamitele registreerimise tähtaeg
 • 22.01 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistluste teateujumise finaal Sõle Spordikeskuses (Sõle 40a, Andres Vakra)
 • 22.01 – 2019/20. õa ajaloo olümpiaadi ülelinnaline koolivoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)

 • 22.01 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Agressiivsed lapsed lasteaias, kuidas toime tulla?” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Olga Minajeva ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).
 • 23.01 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Autismispektri häirega lapse käitumise eripära, töö autismispektri häirega lastega” kell 13.00 – 14.30 Tallinna Mustakivi Lasteaias (Kivila 9, koolitajaks on Jekaterina Tšukardina ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest) 
 • 24.01 – 2019/20. õa emakeele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Jakob Westholmi Gümnaasiumis  (Kevade 8, Egle Vospert)

 • 25.01 – 2019/20. õa keemia olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16, Egle Vospert)
 • 27.01 – 2019/20. õa elektrooniline prantsuse keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor Tallinna üldhariduskoolides (Egle Vospert)
 • 28.01 - Vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoor IV-XII klassidele Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10, Merike Kivimäe)
 • 28.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine õpetajate poolt, koostöö lapsevanematega” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Kadaka Põhikoolis (E. Vilde tee 120, koolitajaks on Olga Nassonova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “IÕK koostamine ja rakendamine tuge vajavatele õpilastele” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Marika Leemet ja sihtrühmaks klassiõpetajad, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.01 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Mänguteraapia roll laste arendamisel” kell 16.00 – 17.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Kaie Ojessalu ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 31.01 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Liivateraapia” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Olga Minajeva ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

   

Veebruar

 • 03.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Käitumisraskustega laps tavarühmas” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).
 • 04.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Klassiõpetajate kovisioon” kell 14.00 – 17.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 04.02 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus kell 18.00-20.30 lasteaias Pallipõnn (Akadeemia tee 50, Age Tamm)
 • 05.02 - Tallinna koolijuhtide ja -meeskondade nõupidamineTallinna Saksa Gümnaasiumis (Sütiste tee 20, Madis Annus)
 • 05.02 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus kell 17.30-20.00 lasteaias Kraavikrõll (Kraavi tn 10, Age Tamm)
 • 05.02 – 06.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused saalihokis Õismäe Spordimängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)

 • 06.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Koolitõrge kui tagajärg - ennetus ja lahendused” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Monika Aun ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 11.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Suhtlemine lapsevanematega” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).
 • 12.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Logopeediliste probleemidega õpilane koolis” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Ingrid Veskiväli ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 12.02 - Tallinna lastevanematele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ I koolitus kell 17.30-20.00 Pelguranna Lasteaias (Pelguranna tn 49, Age Tamm)

 • 12.02 – 13.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused saalihokis Õismäe Spordimängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)  
 • 14.02 - Muusikakoolide löökpillide konkurss "Tallinna Parim Noor Instrumentalist" Lasnamäe Muusikakoolis (Punane 69, Merike Kivimäe)
 • 17.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele TAI pilootkoolitus „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus“ I grupi II päev kell 9.30-16.30 Tallinna Õpetajate Majas (Vene tn 5, Age Tamm)
 • 18.02 - Koolieelsete lasteasutuste direktorite nõupidamine Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Marika Kallas)
 • 18.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Koolieelikute foneemilise taju areng” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Iren Pilnikova ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).

 • 19.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistluste saalihoki finaal Õismäe Spordimängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)
 • 20.02 - Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg
 • 20.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Kuidas toime tulla ATH ja autismispektri häiretega lastega?” kell 14.00 – 15.30 Tallinna 53. Keskkool (J.Sütiste tee 42, koolitajaks on Jelena Petrenko ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 20.02 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Metafoorikaardid” kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 20.02 - Õpilaste teadusfestivali algkooliõpilaste teadusprojektide konkursi tähtaeg
 • 20.02 - Põhja-Tallinna linnaosa  haridusasutuste parimate kiusuennetustegevustega seotud praktikate teabepäev "Õpetajalt õpetajale" Kalamaja Põhikoolis (Vabriku 18, Viivi Lokk, Age Tamm)
 • 21.02 - Muusikakoolide akordioni konkurss "Tallinna Parim Instrumentalist" Lasnamäe Muusikakoolis (Punane 69, Merike Kivimäe)
 • 27.02 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Turvalisel viisil lapsele piiride seadmine” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskus (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest).

   

Märts

 • 02.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Peenmotoorika arendamine” kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on  Tatjana Solts  ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 04.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Liikumisteraapia” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõsutamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on   Aneta Raudvee   ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 6.03 - Tallinna lasteaedade õpetajatele TAI pilootkoolitus„Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus“ II grupp I päevkell 9.30-16.30 Tallinna Õpetajate Majas (Vene tn 5, Age Tamm)

 • 07.03 - Muusikakoolide kandle konkurss "Tallinna Parim Instrumentalist" Tallinna Muusikakoolis (Narva mnt 28, Merike Kivimäe)
 • 09.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Mänguteraapia roll laste arendamisel” kell 16.00 – 17.30  Tervisekliinikus (Õie 37, koolitajaks on   Kaie Ojassalu ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 09.03 – 10.03 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused suusatamises Nõmme Spordikeskuses (Külmallika 15a, Andres Vakra)
 • 09.03 - Tallinna Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku meeskondadele VUNKseminar 11.00-15.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Tartu Ülikooli Liikumislabor)
 • 10.03 - Tallinna Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku uutele liikmetele ideeseminar 10.00-15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Tartu Ülikooli Liikumislabor)
 • 12.03 – Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud koolitus “Laste kõne arendamise võimalused ja vajadused” kell 14.00 – 15.30  Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on   Ingrid Veskiväli ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 12.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Treening „Kool kõigile“” kell 14.00 – 17.00 Tallinna Kadaka Põhikoolis (E. Vilde tee 120, koolitajaks on Milena Pogodajeva ja Nadežda Kirillova ning sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 12.03 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpetamise mitteformaalsed meetodid tundides eriklassis ja õpiabi rühmades” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuses (Martsa 2, koolitajaks on Jekaterina Chernousova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 14.03 - Tähistatakse üle Eesti emakeelepäeva
 • 30.03 - Algab konkursile “Eestimaa õpib ja tänab” kandidaatide esitamine
 • 30.03 - Algab konkursile "Tallinn tänab ja tunnustab" kandidaatide esitamine

   

Aprill

08.04 - Lõimitud aine- ja keeleõppe päev

 • 13.04 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Klassiõpetajate kovisioon” kell 13.00 – 14.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks õpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 16.04 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Klassiõpetajate kovisioon” kell 14.00 – 16.00 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Ada Kesonen ja sihtrühmaks õpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 20.04 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Kõneprobleemidega õpilased, düsgraafia, düsleksia” kell 11.00 – 12.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Anna Malahhova ja sihtrühmaks klassiõpetajad ning kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 21.04 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Klassiõpetajate kovisioon” kell 13.00 – 14.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks õpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 21.04 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Peenmonitoorika arendamine” alates kell 14.00 salvestatud veebiseminarina (koolitajaks on Tatjana Solts ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 23.04 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias” kell 13.00 – 14.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Heli Rand ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 26.04 - Lõppeb konkursile “Eestimaa õpib ja tänab” kandidaatide esitamine

 • 26.04 - Lõppeb konkursile "Tallinn tänab ja tunnustab" kandidaatide esitamine

 • 27.04 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine õpetajate poolt, koostöö lapsevanematega” kell 13.30 – 15.00 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Olga Nassonova ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 27.04 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Laste kõne arendamise võimalused ja vajadused” kell 11.00 – 12.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Ingrid Veskiväli ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.04 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Varajane märkamine lasteaias” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Katrin Koger ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 30.04 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Sotsiaalpedagoogide kovisioon” kell 15.00 – 17.00 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Monika Aun ja sihtrühmaks sotsiaalpedagoogid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

   

Mai

 • 08.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebiseminar “Liikumisteraapia” kell 14.00 – 16.30 (koolitajaks on Aneta Raudvee ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 08.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud kovisioon “Kooliõpetajate kovisioon” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajateks on Jekaterina Chernousova ja Natalja Tur ning sihtrühmaks õpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 11.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebiseminar “Visuaalne tunniplaan” kell 14.00 – 16.30 (koolitajaks on Jekaterina Tšukardina ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 12.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Metafoorikaardid” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Nadežda Kirillova ja sihtrühmaks õpetajad ning kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 13.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud kovisioon “Kooliõpetajate kovisioon” kell 14.00 – 16.00 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Ada Kiipus ning sihtrühmaks õpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.05 - Tallinna päeva etteütlus (Viivi Lokk)
 • 15.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebiseminar “Art-tehnoloogiate kasutamine koolieelsetele lastele kõnearengu tundides” kell 14.00 – 16.30 (koolitajaks on Jana Žogal ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Stressitaluvuse ressursid” kell 13.00 – 14.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Olga Minajeva ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 19.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud kovisioon “Sotsiaalpedagoogide kovisioon” kell 15.00 – 17.00 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Monika Aun ning sihtrühmaks sotsiaalpedagoogid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 20.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Agressiivselt käituv laps rühmas” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Kärt Käesel ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 22.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpilaste riskiv seksuaalkäitumine” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Lilia Tkatš ja sihtrühmaks õpetajad ning kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 25.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Kooli ja lapsevanema eduka koostöö võimalused” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajateks on Natalja Tur ja Natalia Tsimbaljuk ning sihtrühmaks õpetajad ja kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 25.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Laste kõne arendamise võimalused ja vajadused” kell 11.00 – 12.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Ingrid Veskiväli ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 26.05 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpetaja muutunud roll ja sellega kohanemine” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Kärt Käesel ning sihtrühmaks õpetajad ja kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 27.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Mänguteraapia roll laste arendamisel” kell 13.00 – 14.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Kaie Ojassalu ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 28.05 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Varajane märkamine lasteaias” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Katrin Koger ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ning lasteaia tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 29.05 – Eesti keele kirjalik riigieksam

   

Juuni- juuli

01.06 – Eesti keel teise keelena kirjalik riigieksam

 • 01.06 – 03.06 - Eesti keel teise keelena suuline riigieksam
 • 04.06 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Metafoorikaardid” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (koolitajaks on Ada Kesonen ning sihtrühmaks õpetajad ja kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

05.06 - Matemaatika kirjalik riigieksam

 • 08.06 – 11.06 - Saksa keele Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksam
 • 09.06 - Õppeaasta lõpetamine, Tallinn tänab ja tunnustab autasude üleandmine koolidele ja lasteaedadele   
 • 09.06 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Metafoorikaardid” kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (koolitajaks on Ada Kesonen ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ja tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 09.06 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Muinasjututeraapia kasutamine töös koolieelikutega” kell 10.00 – 11.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Jekaterina Buzõkina ja sihtrühmaks lasteaiaõpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 10.06 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste õpetajatele suunatud veebikoolitus “Agressiivselt käituv laps rühmas” kell 14.00 – 15.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Kärt Käesel ja sihtrühmaks rühmaõpetajad ja tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 11.06 - 22.06 - Inglise keele Cambridge Assessment English C1 Advanced eksam
 • 12.06 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Muinasjututeraapia kasutamine kooli tugispetsialistidega töös õpilastega” kell 12.00 – 13.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Nadežda Kirillova ning sihtrühmaks kooli tugispetsialistid, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 15.06 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Muinasjutt kui võlutööinstrument töös algkooli lastega” kell 11.00 – 12.30 Zoom keskkonnas (koolitajaks on Olga Nassonova ning sihtrühmaks kooli algklasside õpetajad, täpsem info Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

   

August

 • 14.08 - 15.08 - Arvamusfestival Paides
 • 18.08 - Õppeaasta avaüritus
 • 18.08 -19.08 - Tervist Edendavate Koolide võrgustiku suvekool Valgeranna villa Antropoffis (TAI ja Age Tamm)
 • 25.08 – TEL ja TEK meeskondade ühisseminar kell 9.30-16.00 Hestia Hotel Euroopa (Paadi 5, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Age Tamm)

25.08 - Infoseminar eesti keele kui teise keele õpetajale kell 13.00-16.30 Lasnamäe Gümnaasiumis (Pae 59, Evelin Vanaselja)

 • 27.08 - Infoseminar eesti keele kui teise keele õpetajale kell 13.00-16.30 Lasnamäe Gümnaasiumis (Pae 59, Evelin Vanaselja)

   

Algusesse

   

Lasteaedade juubelid 2020

Pelguranna Lasteaed 55, 06.-10. jaanuar

 • Tallinna Nurmenuku Lasteaed 45, 20.-24. jaanuar
 • Tallinna Luha Lasteaed 55, 25. jaanuar
 • Tallinna Liivalossi Lasteaed 60, 05. veebruar
 • Tallinna Raadiku Lasteaed 35, 05. märts
 • Lasteaed Maasikas 50, 06. märts
 • Tallinna Tammetõru Lasteaed 50, 12. märts
 • Tallinna Lasteaed Kiikhobu 50, 25. märts
 • Tallinna Liikuri Lasteaed 30, märts
 • Lastesõim Planeedi Mudila 60, 09. aprill
 • Tallinna Tuule Lasteaed 40, 18. aprill
 • Tallinna Paekaare Lasteaed 40, aprill
 • Tallinna Lastesõim Hellik 70, aprill
 • Tallinna Komeedi Lasteaed 55, 20. mai
 • Tallinna Lasteaed Kraavikrõll 70, juuni
 • Tallinna Priisle Lasteaed 30, 03. september
 • Tallinna Lasteaed Vikerkaar 25, 31.august - 4.september
 • Tallinna Rukkilille Lasteaed 45, 05. oktoober
 • Tallinna Lastesõim Mõmmik 80, 23.oktoober
 • Tallinna Lauliku Lasteaed 15, 12. november
 • Tallinna Kullatera Lasteaed 70, november
 • Tallinna Lasteaed Delfiin 50, 04. detsember
 • Lasteaed Ojake 55, 09. detsember
 • Tallinna Liivaku Lasteaed 50, 18. detsember

  

Koolide juubelid 2020

 • Kadrioru Saksa Gümnaasium 60, jaanuar
 • Tallinna Ühisgümnaasium 100, 08. veebruar
 • Tallinna Juudi Kool 30, september
 • Tallinna Saksa Gümnaasium 40, 25.-26. september
 • Tallinna Inglise Kolledž 80, 26. september
 • Tallinna Lilleküla Gümnaasium 45, 16. oktoober
 • Tallinna 53. Keskkool 50, oktoober
 • Tallinna Laagna Gümnaasium 40, oktoober
 • Tallinna Pääsküla Kool 35, 25. november
 • Tallinna Rahumäe Põhikool 110, 04. detsember
 • Tallinna Mustamäe Gümnaasium 55, 04. detsember
 • Kalamaja Põhikool 105

Algusesse 

Viimati muudetud: 19.06.2020