Tulevikukooli arendusprojekt

Projekti eesmärk on toetada koolijuhtide ja õpetajate võimekust rakendada ennastjuhtivast õppijast lähtuvat tõenduspõhist enesehindamise süsteemi.

Projekti tulemusena on koolidel võimekus rakendada ennastjuhtivast õppijast lähtuvat tõenduspõhist enesehindamise süsteemi ja koolide meeskonnad oskavad kavandada koolis muutust arvestades muutuse jätkusuutlikkuse etappe.

Projektis osalevad: Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikool, Tallinna 32. Keskkool, Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium.

Projekti eelarve: 9297,56 EUR

Projekti perioood: 01.05.2020 - 30.09.2021

Projekti viib ellu Tallinna Haridusamet, rahastab Euroopa Sotsiaalfond  meetmest „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus“ .

Lisainfo:

Katrin Parve - katrin.parve@tallinnlv.ee 

Kadri Ausma - kadri.ausmaa@tallinnlv.ee 

el_sotsiaalfond_horisontaalne S.jpg

Viimati muudetud: 22.10.2020