29.09.2020

Algab täiskasvanud õppija nädal

7.–16. oktoobrini toimub traditsiooniks saanud täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mille fookuses on inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul.

TÕN tõstab esile täiskasvanuharidust kui isiksuse ja ühiskonna arengu üht alustala, et paremini muutuva maailmaga toime tulla. Lisaks erinevate õppimisvõimaluste tutvustamisele tunnustatakse täiskasvanud õppija nädala raames elukestvas õppes osalemist, inimeste õppimisalaseid saavutusi ja omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Täiskasvanud õppija nädala raames saab osaleda mitmesugustes loengutes, õpitubades, näitustel, avatud uste päevadel, koolitustel, ekskursioonidel ja mujal. Enamus õpitegevusi on sel ajal tasuta või väga mõõduka tasu eest. Õpitundidesse saab registreeruda ANDRASe kodulehel ja need kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, mis võimaldab vaadata, missuguseid uusi teadmisi ja oskusi millises Eestimaa paigas täiskasvanud omandavad. Osalejate vahel loositakse välja erinevaid auhindu!

Traditsiooniliselt toimub TÕNi ajal ka tublide täiskasvanud õppijate ja elukestvat õpet edendavate õpitegude tunnustamine, tunnustatakse aasta õppijat ja koolitajat, õpitegu ning õppijasõbralikku tööandjat. 

Tallinna aasta õppija 2020 tiitli pälvib Liina Toompuu, kes omandab füsioterapeudi ametile lisaks ka eripedagoogika eriala Tallinna Ülikoolis. Liina ütleb enda kohta nii: „Enesetäiendus ei ole minu jaoks midagi uut, küll aga on uudne kogemus täiskohaga töö kõrvalt õppimine. Puhtalt õppimise ja töö ühendamise seisukohast olen muutunud osavamaks aja planeerijaks ning seetõttu imetlen väga ka oma kursusekaaslasi, kes suudavad õppida nii töö kui pere kõrvalt. Et olen eripedagoogikaõpingutega alles üsna alguses, siis võimalust koolitarkust praktikas rakendada on olnud vähe, kuid siiralt loodan, et mida aeg edasi, seda rohkem selleks võimalusi avaneb.“

Lisaks tunnustatakse Tallinnas kahe eripreemiaga tublisid õppijaid:

  • Olga Uhabakin – elukestva õppe eeskuju 2020
  • Kelli-Gerde Parts – aasta vabatahtlik 2020

Tallinna aasta koolitaja 2020 tiitli pälvib Stella Polikarpus, kes õpetab Sisekaitseakadeemia Päästekolledži kõrgharidusõppes kemikaaliohutuse ja keemiapääste mooduleid ning kutseõppes keemiapääste ja ajakriitilises olukorras otsustamise teemasid. Ta osaleb aktiivselt valdkonna täiendusõppekavade väljatöötamisel ja läbiviimisel nii kemikaaliohutuse, keemiapääste kui päästetööde juhtimise teemadel. Lisaks panustab Stella aktiivselt õppejõudude ja õpetajate koolituse projektidesse, jagades oma andragoogika alaseid teadmisi nii akadeemia põhi- kui külalisõppejõududele, gümnaasiumi õpetajatele ning Päästeameti vabatahtlike päästjate koolitajatele.

Lisaks tunnustatakse kahe eripreemiaga tublisid koolitajaid:

  • Eda Tuvikene – elukestva õppe edendaja 2020
  • VeronikaTuul – digivaldkonna koolitaja 2020

Tallinna aasta õppijasõbraliku tööandja 2020 tiitel antakse Keskkonnaametile, kus on välja töötatud toimiv koolitussüsteem, juhtide arenguprogramm ning laialdased võimalused töötajate õppimiseks ja arenguks. Lisaks iseloomustab Keskkonnaametit aktiivne osalemine sotsiaalmeedias, mille heaks näiteks on eraldi Youtube kanal Eestimaa looduse tutvustamiseks. Lisaks sellele on Keskkonnaamet 2019. aastal pälvinud ka peresõbraliku tööandja märgise.

Lisaks tunnustatakse eripreemiaga õppijasõbralikku tööandjat:

  • SOL Baltics OÜ - töötajate arengut toetav ja ametit väärtustav tööandja 2020

Tallinna aasta õpitegu 2020 on kutseõppe töökohapõhine õpe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, mis kujutab endast tandemjuhendamisel ja koostööl põhinevat õpet ning erialaste pädevuste omandamist 8 maakonnas, 6 õppekavas ja 55 õpperühmas, kokku ca 1000 hooldustöötaja seas.

Täiskasvanud õppija nädalat ja nädala jooksul aset leidvaid tegevusi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

TÕNi ajal toimuvad õpisündmused on kalendris: https://www.andras.ee/et/event-calendar

Lisainfo:
Viivi Lokk
Tallinna täiskasvanuhariduse koordinaator
Tallinna Haridusameti juhtivspetsialist
Tel 640 4549, e-post viivi.lokk@tallinnlv.ee

 

Uudise rubriigid: