01.04.2021

Eesti keele klubi Tallinna Linnamäe Lasteaia 6-7-aastastele lastele

Juba teist kuud tegutseb edukalt Tallinna Linnamäe Lasteaia kahes 6-7-aastaste laste rühmas"Eesti keele klubi", mis alustas tegutsemist veebruarist 2021.a.

Kaks korda nädalas õhtupoolikuti kahe tunni jooksul HTM projekti "Professionaalsed eestikeelsed õpetajad vene õppekeelega rühmas" raames töötavad eestikeelsed õpetajad Jevgenia Petker ja Alina Mjagkova jagavad oma kogemusi, teadmisi ning suhtumist eesti keele õppe vastu mitte ainult projektis osalevate rühmadega, vaid veel kahe vanema rühma lastega. Eesti keele klubi raames lapsed kinnitavad oma õpitud sõnavara ja harjutavad igapäeva suhtlemist.

Lisaks õpivad lapsed endiselt kolm korda nädalas eesti keelt koos eesti keele õpetajaga. 

Üheks positiivseks küljeks on ka see, et rühmaõpetajad näevad eesti keele õpetust teisest vaatenurgast, täiendavad oma eesti keele oskusi ja teadmisi ning saavad keele kasutamise praktikat.

Lasteaia koolieelikud on rohkem avatud suhtlema eesti keeles teiste inimestega  ja seega areneb võõrkeelte õppimise oskus, mis loob tingimusi edukaks õppimiseks koolis.

Klubis osalemine on lastele tasuta.

Allikas: Tallinna Linnamäe Lasteaed

Uudise rubriigid: