11.06.2019

Endla lasteaed läbis avalike teenuste arenguprogrammi

9.aprill-6.juuni 2019 osales Tallinna Endla Lasteaed koostöös MTÜ Endla Koostöökogu ja Tallinna Kesklinna Valitsusega avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogrammis, et arendada välja huvihariduse teenust 0-7 aastastele lastele.

Kokku oli arenguprogrammis 3 kohtumist, kus toimus intensiivne töö ja koos disainiti teenust võimalikult põhjalikuks ja vaadati teenus üle erinevate sihtrühmade poolt. Arenguprogrammi ja teenuse disaini toetasid väga erinevad töölehed ja ülesanded, mis tuli läbi teha teenuse arendamiseks. Tallinna Endla lasteaeda esindas koolitusel Grüüne Ott, MTÜ Endla Koostöökogu esindasid Liina Sügis ja Johnny Calde ja KOVi esindaja Angela Reinlaid.

Avalike teenuste delegeerimise eesmärk on elanikkonnale kvaliteetsema ja kättesaadavama teenuse tagamine. Teenuste pakkumisel on kodanikuühenduste eelisteks suurem paindlikkus ja parem võime arvestada sihtgrupi eripärasid ja vajadusi. Lisaks sellele võimaldab teenuste delegeerimine tõsta omavalitsuste võimekust oma ülesannete täitmisel, toetada ja tugevdada kodanikuühiskonda ning tõhustada omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostööd. Loe rohkem programmi kohta siit: https://koosloome.ee/avalike-teenuste-delegeerimise-ja-koosloome-arenguprogramm-kohalike-omavalitsuste-ja-vabauhenduste-esindajatele/

logod_päis-01_block.jpg

Tallinna Endla Lasteaed on tänulik selle võimaluse eest. Viimasel kohtumisel, 6.juunil sai teekond juhtgrupiga disainitud ja lõpetatud. Endla lasteaed alustab huvihariduse piloodiga septembrist 2019.