25.05.2022

Erasmus+ "Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine" TPM projektikohtumine Tallinna Meelespea Lasteaias

Mai alguses, 04.-06.05.2022, külastasid Tallinna Meelespea Lasteaeda rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine edendamaks koostööd koolieelsete lasteasutuste ja raamatukogude vahel“ partnerid Itaaliast, Belgiast ja Rootsist.

Algselt pidi TPM kohtumine toimuma juba eelmise aasta lõpus kuid kahjuks pandeemiast tulenevate piirangute ning kõrgete haigusnumbrite tõttu lükkus kohtumine edasi. 

Esimesel päeval tervitasime oma partnereid Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus veetsime terve päeva. Alustasime oma 3 sisukat päeva põgusa ülevaatega senini saavutatu kohta ning arutlesime tuleviku plaanide üle. Rääkisime intellektuaalsest väljundist ja hea praktika näidetest. Arutlesime seni loodud metodoloogilise osa üle ning hindasime selle praktilist väärtust õpetaja abilisena tema igapäeva töös. Päeva lõpetasime põneva tuuriga Lastekirjanduse keskuses, mis väga meeldis meie projektipartneritele. 

Teisel päeval ootasime külalisi Tallinna Meelespea Lasteaias, kus neid tervitasid sooja laululise vastuvõtuga meie lasteaia kõige suuremad lapsed. Projektijuht ja Sipsikute rühma õpetaja Kätlin Valge tegi ettekande näol partneritele põgusa ülevaate Eesti haridussüsteemist ning seejärel keskendus meie lasteaia tutvustamisele. Peale presentatsiooni läksid partnerid maja tuurile. Peale lõunat viisime külalised kaema Revalit ehk tänapäevast Tallinna vanalinna, mille kohta jutustas meile mänguliselt ja kaasahaaravalt lugusid Tales of Reval´i giid. 

Kolmas ehk viimane päev toimus Tallinna Õpetajate Majas, kus arutlesime raamatukogude ning lasteaedade koostöö üle, tegime “ideetalguid” lastekirjanduse osas, mis toetaks õpetajat meie projektis loodud parimate praktika näidete ellu viimisel.  Samuti toimusid arutelud seni tehtu ja saavutatu üle ning pandi paika järgmised projekti elluviimist puudutavad sisulised teemad. 

Ootame suure põnevusega järgmist rahvusvahelist projekti kohtumist, mis toimub juba suve lõpus Rootsis ja täname koostööpartnereid, tänu kellele põnev projektikohtumine ellu sai viidud!

Allikas: Meelespea Lasteaed

Uudise rubriigid: