27.10.2015

Erasmus+ haridusprojekt Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumis

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium osaleb teist aastat rahvusvahelises Erasmus+ Euroopa Liidu haridusprogrammis. Projekti põhiteemaks on õppijate koolist väljalangemise vähendamine.

Erasmus+ esindab terviklikumat vaadet elukestvale õppele ning tagab tihedama seotuse formaalse ja mitteformaalse õppimise vahel.

23.–26. oktoobrini 2015 toimus Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumis projekti koosolek. Töörühmas osalevad Saksamaa, Rootsi, Belgia, Hollandi, Bulgaaria ja Türgi esindajad. Kõik osalejad pakuvad välja võimalusi, mida saavad koolid ja õpetajad teha õppijate toetamiseks, selleks et nad ei katkestaks oma õpinguid.

 

Täpsemat informatsiooni on võimalik saada projekti kodulehelt

Lisateave: 

Robert Ossipov
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor
Tel: + 372 627 3780
E-kiri: robert.ossipov@vtg.tln.edu.ee

Uudise rubriigid: