04.02.2019

Innovatsiooniprojekt #EduInnoLab 2.0

Tallinna Haridusamet kutsub haridusasutusi taas kandideerima #EduInnoLab kooliks!

Tallinna haridusvaldkonna IKT strateegia üheks arengusuunaks on digipädevuste kompetentsikeskuste ja innovatsioonilaborite arendamine haridusasutustes, mistõttu viib Tallinna Haridusamet läbi projekti #EduInnoLab. 

Projekti #EduInnoLab eesmärk on rajada Tallinna haridusasutustesse innovatsioonilaboreid, et soodustada uuenduslike õpimeetodite katsetamist ja rakendamist ning jagada innukamate haridusasutuste kogemusi laiemalt.

#EduInnoLab on:

 • Innustunud oma haridusliku innovatsiooni valdkonna eestvedaja ja kogemuste jagaja maailmale
 • vastava valdkonna teabe-, pädevus- ja kogemuskeskus ning rakendab seda igapäevases õppetegevuses;
 • omab vastava valdkonna asjatundjaid ja eestvedajaid;
 • teeb koostööd vastava valdkonna arendajatega (ülikoolid, firmad, muud);
 • oma teadmiste, oskuste ja kogemuste jagaja. 

Projekti esimeses etapis 2018. aastal rajati innovatsioonilaborid kaheksasse haridusasutusse.  Nüüd on alanud teine taotlusvoor.

Eeldused #EduInnoLab’iks kandideerimisel: 

 • Kool on selgelt määratlenud innovatsiooni valdkonna ja sihtgrupi;
 • Kool on selgelt määratlenud innovatsioonilabori loomise eesmärgi;
 • kooli valmisolek innovatsioonilabori loomiseks (personal, ruumid jms);
 • Koolil on nägemus innovatsioonilabori tööst ja arengust;
 • innovatsioonilabori roll on olla teistele haridusasutustele suunanäitaja ja koolitaja;
 • Kool koostab innovatsioonilabori tulemuste kirjelduse (nt kirjalikud või videojuhendid/use case’d, juhendid või koolitus, mis õpetab seadmete kasutamist jne)
 • Innovatsioonilabori tutvustamise, parimate praktikate jagamise plaan (õpiobjektid, arengumapp, vlogid, uudisvoog, …);
 • Innovatsioonilabori loomiseks vajalikud vahendid (oma baas/linna toetus/muu). NB! Kindlasti tuleb märkida ka oma panus (sh finantsiliselt) 

#EduInnoLab kooliks kandideerimise taotluse võib esitada vabas vormis, see peab sisaldama järgmist teavet:

 • sihtgrupp;
 • innovatsioonilabori loomise eesmärk;
 • kooli valmisolek innovatsioonilabori loomiseks (personal, ruumid, mööbel jms);
 • nägemus innovatsioonilabori tööst ja arengust;
 • innovatsioonilabori roll olla teistele haridusasutustele suunanäitaja ja koolitaja;
 • innovatsioonilabori tulemuste kirjeldus (nt kirjalikud või videojuhendid (use case’d), seadmete kasutamise juhendid või koolitus jne);
 • innovatsioonilabori tutvustamise ja parima praktika jagamise plaan (õpiobjektid, arengumapp, vlogid, uudisvoog, …);
 • Innovatsioonilabori loomiseks vajalikud finants- ja muud vahendid (oma baas / linna toetus / muu). 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 22. märtsil 2019 aadressile katlin.kalde [ät] tallinnlv.ee

Täiendav info:

 • Kätlin Kalde (katlin.kalde [ät] tallinnlv.ee, tel 6404974) 
 • Rainer Rannala (Rainer.rannala [ät] tallinnlv.ee, tel 6404503) 

Loe lisaks: #EduInnoLabid 2018

Uudise rubriigid: