12.06.2020

Kellukese lasteaia lõpetasid esimesed kahesuunalises keelekümbluses osalenud lapsed

Selle õppeaasta lõpus saadab Lasteaed Kelluke kooliteele 12 tublit last, kes lõpetavad eesti-vene õppekeelega kahesuunalise keelekümbluse rühma.

Lasteaed Kelluke kuulub Eesti nelja esimese pilootlasteaia hulka, kes õpetavad koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava järgides ja keelekümblusmetoodikat rakendades kakskeelseid lapsi.

Kahesuunaline keelekümblus on metoodika võõrkeelte omandamiseks juba väikelapseeas. Meetod töötati välja Ameerika Ühendriikides. Selle mudeli kasutamisel õpivad lasteaiarühmas koos kahe erineva emakeelega lapsed. Samaaegselt arendavad lapsed oma emakeelt ja õpivad lisaks teist keelt.

Sihtasutuse Innove teatel on keelekümblusprogrammi kahesuunalise keelekümbluse pilootprojekt olnud väga edukas ja kujunenud iseseisvaks, metoodiliselt toetatud haridusmudeliks. Esimese nelja pilootlasteaia lastest on kujunenud õppekava järgides ja keelekümbluse metoodikat rakendades kakskeelsed lapsed, kes on saanud osa õppe- ja kasvatustegevustest nende oma emakeeles ning olnud edukad ka teise keele õppimisel.

Eesti keelekümblusprogrammi tegevust koordineerib SA Innove.

Uudise rubriigid: