20.09.2017

Külalisterohke septembrikuu Tallinna 21. Koolis

Septembris on Tallinna 21. Kooli külanud rohkelt haridusvaldkonnaga seotud välisdelegatsioone, kes on huvitunud kooli õppe- ja juhtimistegevuse korraldusest, digivahendite kasutamisest tundides, õpilaste ja õpetajate koostöövormidest klassiruumis.

Külalisi oli Jaapanist, Kyoto linnavolikogu delegatsioon, kaks gruppi Erasmus+ õpirände projektis osalevad õpetajaid ja  koolijuhte pea kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest, haridusametnikud ja haridusuuringute korraldajad Horvaatiast, koolijuhid Hollandist ning Programm AltSchool teadurid ja õppevara arendajad Silicon Valleyst USAst. 

Toimusid kohtumised kooli direktori, õpilasesinduse ja õpetajatega, külastati rohkesti õppetunde. Palju põnevust tekitas põhikooli uus ettevõtlus-robootika õppesuund. Tagasiside külalistelt oli äärmiselt positiivne koolisisese demokraartia, digilahenduste ja klassiruumis toimuva õppimise kohta.

 

Meelis Kond
Direktor

Uudise rubriigid: