05.12.2013

„Märka ja aita!“ aasta heateo ja aasta heategija 2013 laureaadid on selgunud

Heategevusprogrammi „Märka ja aita!“ raames selgitati esmakordselt välja „Aasta heategu 2013“ ja „Aasta heategija 2013“. Laureaadid avalikustati 18. detsembril Estonia Kontserdisaalis.

Heategevus pole see, kui sa annad inimestele, 
mida sina tahad anda, vaid see, 
kui sa annad neile seda,  mida neil vaja on.
(Sir Terence David John )

Tihti on heategu midagi väikest, paljude jaoks enesest mõistetav igapäevane pisiasi. Abistatavale aga niivõrd oluline, et sellest saadud tänutunnet on keeruline sõnadesse panna. Enamasti on heategija ainsaks, kuid väga väärtuslikuks tänuks siirad silmad ning heast teost saadud soojustunne hinges.

Selleks, et head inimesed ja nende teod ei jääks märkamatuks, otsustas heategevusprogrammi „Märka ja aita!“ meeskond kutsuda ellu aasta heateo ja aasta heategija tunnustamise. Eesmärgiks on tänada suure südamega inimesi, kelle vabatahtlik tegu on laste elus midagi paremaks muutnud.  

Kandidaate said esitada kõik Tallinna haridusasutused, lapsevanemad, õpilased jt 30. novembrini. Kokku esitati 11 heategu ja 11 heategijat, kelle hulgast valis žürii välja nominendid ja laureaadid.

 

Aasta heategu 2013 laureaadid on:

Lastelaager Ristiku Põhikooli vähekindlustatud perede lastele
Lastelaagri korraldajaks on Tallinna NNKÜ-NMKÜ Katrin Ohno ja Tea Jõgeli eestvedamisel. Laager on toimunud juba 15-l suvel. Lastele on see tasuta, vajalik raha kogutakse heategevusoksjonite  ja -müükide kaudu. 

Heategevuskontsert „Märka ja aita!“
Tallinna Ülikooli Meeskoor korraldas dirigentide Indrek Vijardi ja Jüri Rendi eestvedamisel lastekaitsepäeval kevadkontserdi „Märka ja aita!“, millega koguti heategevusprogrammi toetuseks 750 eurot. Täname nii sündmuse eestvedajaid kui ka kõiki lauljaid suurepärase algatuse ja nauditava kontserdi eest. 

IMG_1975 aasta heategu.JPG    IMG_1985 aasta heategu.JPG

 

Aasta heategija 2013 on IMG_1951 aasta heategija.JPG

Katre Liiberg (Skechers Eesti esindaja, Tallinna Lasteaia Pääsusilm hoolekogu liige), kes osaleb „Märka ja aita!“ tegevustes juba 2011. aastast.

Temast on saanud üks programmi põhijõude, kes korraldab praktiliselt kogu tarne, otsib koostööpartnereid, osaleb kingituste pakkimisel ning perepäeva töötubades, aitab lasteaias raskustes peresid ja rohkemgi veel.

Kes või mis teda selleks sunnib? Mitte keegi ega mitte miski. Ta on lihtsalt suure südamega inimene, kes märkab ja hoolib ning teeb kõik endast oleneva, et aidata. 

  

Kõik Aasta heategu 2013 nominendid

Kõik Aasta heategija 2013 nominendid

 

Aasta heateo 2013 nominendid:

 • Tasuta lastelaager vähekindlustatud perede lastele. Alates aastast 1998 on Tallinna NNKÜ-NMKÜ projekti „Tee iseseisvasse ellu” kaudu igal suvel korraldanud Peipsi ääres Rannapungerjal lastelaagri Ristiku Põhikooli vähekindlustatud perede lastele. 11.-18.08.2013 osales seal 35 erivajadustega last. Lastele on laager tasuta, vajaliku raha kogub Tallinna NNKÜ-NMKÜ heategevusoksjonite  ja -müükide kaudu. See on suur ja tänuväärne töö.

 • Lastesõime saali renoveerimine. Lastesõim Planeedi Mudila lapsevanemad Märt Kiisel ja Ingrid Aloe-Kiisel renoveerisid juulis-augustis täismahus lasteaia saali.

 • Lasteaia õueala arendamine jt tegevused keskkonna parandamisel. Tallinna Vormsi Lasteaia hoolekogu esimehe asetäitja Marelle Mandel on pidev eestvedaja ja nõuandja oma lapse rühmas ja koostöös lasteaia juhtkonnaga. Ta soetas Siseministeeriumi toetuse abil lasteaia õuealale mänguväljaku (toetuse suurus 4000 eurot). Ta oli üks 2013. a talgute „Teeme ära“ peaorganisaatoritest ning hankis sponsorite abiga õuealale mulda, lilli ja taimi. Lisaks organiseeris ta ühe rühmaruumi remondi ning Tallinna Kaubamaja abiga lastele metoodiliste vahendite valmistamiseks vajalikud materjalid.

 • Heategevuskontsert „Märka ja aita!“ toetuseks. Tallinna Ülikooli Meeskoor korraldas lastekaitsepäeval 1. juunil 2013 kevadkontserdi „Märka ja aita!“, millega koguti „Märka ja aita!“ toetuseks 750 eurot. Täname koori presidenti Kalle Seppa, dirigente Indrek Vijardit ja Jüri Renti ning kõiki lauljaid (sh Nele-Liis Vaiksoo) suurepärase algatuse ja nauditava kontserdi eest! 

 • Traditsiooni „Pühapäevased õhtud lasteaias” käivitamine. Tallinna Sõbrakese Lasteaia hoolekogul (esimees Vlada Schotter) tekkis eelmise õppeaasta keskel idee, et lasteaialastel ja nende peredel võiks olla võimalus veeta koos mõnusalt aega ja seda just nädalavahetusel – ajal, kui paljudel peredel on kodused toimetused tehtud ning tihedat kultuurilist programmi ei ole või puudub selleks võimalus. „Pühapäevased õhtud lasteaias” startis 2012. aasta kolmandal advendil ja on toimunud igal teisel pühapäeval. Iga õhtu jaoks on planeeritud teema ja sisu, näiteks talendiõhtu, lauamängude, meisterdamise ja liikumismängude õhtud, õhtu koos rahvusooper Estonia ballettitantsijaga jne. Avasündmusel esines „Perepeo“ saate võitja, ansambel „Dvin”.

 • Kooli WiFi võrgu rajamine. Tallinna Tondi Põhikooli hoolekogu esimees Märt Pais võttis oma südameasjaks Tallinna Tondi Põhikooli WiFi võrgu rajamise. Tema abiga rajati enamust kooli klassiruumidest kattev traadita interneti leviala ja seadistati see ka tööle. Ühtlasi on ta valmis nõu andma erinevates WiFi võrguga seotud küsimustes.

 • Annetused Lasnamäe Lastekeskuse abivajavatele lastele.Lastekeskuse juht Maria Baranjuk annetab lastele ja nende vanematele riideid ja jalanõusid, kirjatarbeid, hügieenitarbeid, maiustusi, mänguasju …, seda kõike oma raha eest. Lisaks osales ta mitmel aastal jõuluheategevuses. Juhataja palvel aitavad ka vilistlased keskuse kasvandikke.

 • Puidust mänguautode valmistamine lasteaialastele. Veebruar on TallinnaLilleküla Gümnaasiumis heategevuskuu. 8. klassi poisid valmistasid sel õppeaastal tööõpetuse tundides õpetaja Kristjan Musta juhendamisel Tallinna Lepatriinu Lasteaia lastele kingituseks 23 puidust mänguautot. Mänguautod andsid poisid lastele isiklikult üle. Lasteaiale anti üle ka garantiikiri, millega lubati aasta lõpuni parandada kõik katki mängitud autod. Tore on, et paljud autovalmistajad on ise Lepatriinu kasvandikud ja nad valmistasid autod oma noorematele tulevastele koolikaaslastele.

 • Materiaalselt vähekindlustatud ja suurte perede varustamine vajalike riiete ja jalanõudega. Tallinna Südalinna Kooli huvijuht Malle Koppel varustas 2012/13. ja 2013/14. õppeaastal vähekindlustatud ja suurte perede lapsi vajalike riiete ja jalanõudega. Riided on uued ja vähekasutatud ning on kogutud Soomest kooli sõprade abiga. Väljapanek on alati väga suur ja koosneb suures osas koolis vajaminevast: spordijalanõudest, dressidest, jopedest, igapäevastest kooliriietest, vaba aja riietest alates eelkoolieas lastele kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Alati on seal leidunud midagi ka emadele-isadele. Vanemad saavad teate klassijuhatajate kaudu, kes teavad kõige paremini perede olukorda.

 • Heategevusfondi „MTÜ Tallinna Pae Gümnaasiumi Heategu“ asutamine. Tallinna Pae Gümnaasiumi hoolekogu algatusel asutati 28. augustil 2012. aastal heategevusfond „MTÜ Tallinna Pae Gümnaasiumi Heategu“, et aidata kaasa laste heaolu parandamisele ja sotsiaalsete probleemide lahendamisele koolis. MTÜ eestseisusesse kuuluvad hoolekogu liikmed, kooli töötajad ja õpilasesinduse liige. Fondi tegevuste eestvedajaiks koolis on majandusjuhataja Valentina Didenko ja õpetaja Tamara Kuzmina.

  Nii lapsed, õpetajad kui ka lapsevanemad annavad suure rõõmuga oma panuse kooli heategevusliku organisatsiooni tegevusse, osaledes heategevuslaatadel ja -kontsertidel. 2013. aastal toimus neli laata ja kolm kontserti. Jõulu-, sõbrapäeva- ja emadepäeva laatadel müüdi maiustusi ja isetehtud käsitööd, sügislaadal aga värskeid aiasaadusi, kontserditel esinesid õpilased ja õpetajad. Kooli töötajate, õpilaste ja nende vanemate heategevusega koguti 2013. aastal 2705,87 eurot ning organisatsioonidelt ja eraisikutelt 1092,20 eurot, lisaks annetas heategevusfond 2979,39 eurot. Abi said õpilased, kelle peredes on raske majanduslik olukord. Maksti nende huvi- ja keeleringide, suve- ja keelelaagrite ning ekskursioonide eest, osteti pidulikud riided 9. klassi lõpuaktuseks. Rahalist abi on saanud ka õpilased, kelle vanem(ad) on surnud. Lisaks aitab heategevusfond toetada Tallinna haridusasutuste heategevusprogrammi „Märka ja aita!".

Aasta heategija 2013 nominendid on:

 • Irina Kalašnikova (Tallinna Terakese Lasteaed), heategevuslike etenduste „Kolm põrsakest“ ja vene kombeid tutvustava etenduse „Масленица“ eestvedaja ja läbiviija.

 • Katre Liiberg (Skechers Eesti, Tallinna Lasteaia Pääsusilm hoolekogu liige, lapsevanem), kes osaleb vabatahtlikuna heategevusprogrammi „Märka ja aita!“ tegevustes juba 2011. aastast. Alustuseks kutsus ta üles oma tööandjat, Skechersit, annetama lastele 30 paari tasuta jalatseid. Katre korraldas suured jõulukampaaniad kõikides Tallinna Skechersi poodides ning annetus sai teoks. Samamoodi ka järgmisel aastal. Samuti suutis Katre kaasata teisi ettevõtteid programmi panustama. Nii said lapsed endile kvaliteetsed talveriided jpm. Tänaseks on Katrest saanud üks programmi põhijõude, kes korraldab praktiliselt kogu tarne, otsides koostööpartnereid, kes samuti soovivad heategevuses kaasa lüüa ja osaledes praktilises töös (nt kingituste pakkimine). Ta märkab ja abistab ka lasteaias lapsi ja peresid, kes vajavad toetust.

  Kes või mis teda selleks sunnib? Mitte keegi ega mitte miski. On ta kuidagigi kohustatud seda kõike tegema? Ei! Katre on lihtsalt suure südamega inimene, kes märkab ja hoolib ning teeb kõik endast oleneva, et aidata. Seda kõike põhitöö kõrvalt. Katre väärib igati Aasta heategija 2013 tiitlit.

 • Kertu Mellikov (Tallinna Lepatriinu Lasteaed, õpetaja). Õpetaja Kertu jätkas 2012. aastal alustatud ettevõtmist – heategevuslike jõulukaartide ostmist SOS Lasteküla toetuseks (eelmisel aastal 100 kaarti). Ta osutab abi Tallinna Loomade Hoiupaiga loomadele, viies teist aastat läbi heategevusliku korjanduse (sel aastal koguti 100 kg toitu, eelmisel aastal ka tarbeesemeid) ning abistades vabatahtlikuna Tallinna Loomade Hoiupaika (söödab, koristab, jalutab loomadega).

 • Reelika Täht ja Merike Nurk (Tallinna Luha Lasteaed, õpetajad) tõid lavale Särtsude rühma 6-7a lastega etenduse „Musi-kulla-pai“, mille tulu läks heategevusfondi „Märka ja aita!“.

 • Tarmo Tamm (AS Survepesu), keda iseloomustab tabavalt vanasõna „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“. Tarmo Tamm on Haraka lasteaeda üllatanud järjepideva märkamise ja hoolimisega. Tema eestvedamisel on lasteaed saanud abikäe nii suurematel kui väiksematel välitöödel, mis on igati tänuväärt. Näiteks saadi korduvalt abi nii väliskaevude puhastamisel, lumerookimisel kui ka jääpurikate eemaldamisel. Samuti on Tarmo firma abiga toimetatud laste rõõmuks liivakastidesse puhast liiva ning muretsetud kevadise rämpsu ja sügiseste puulehtede jaoks konteinerid. Lasteaed on alati saanud loota Tarmo Tamme abile, kui oma jõududega hakkama ei saada. 

 • Janne Raun (Tallinna Lille Lasteaia lapsevanem), hea ja sooja südamega lapsevanem, kes on nii 2012. kui ka 2013. aastal toonud „Märka ja aita!“ perepäevade tarbeks kotitäied põnevaid mänguasju ja joonistusvahendeid.

 • Alevtina Polištšuk (Tallinna Kadaka Põhikool, direktor), kelle arvates ei pea inimene lootma, et ainult talle tehakse head, vaid  ise teistele head tegema ja rõõmu valmistama, kuna andmisrõõm on kõige suurem rõõm. Ta algatas koolis 2011. aastal uue traditsiooni Heateo loterii „Märka ja aita!“. Esialgu ainult õpetajate ja koolipersonali seas, järgmisel aastal kaasati juba ka lapsevanemad. Levitatakse loteriipileteid, viiakse läbi loosimine ja võitjad saavad oma autasu, „Rahva Raamatu“ kinkekaardi, Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel. See pole aga tema ainuke heategu. Ta oli ka esimene inimene koolis, kes toetas kooli elavnurga fondi, kõrvale ei jäänud ka teised töötajad. Elavnurga loomad vajavad aeg-ajalt veterinaarabi, selleks on nüüd koolis vajalik summa alati olemas.  

Laureaadid avalikustatakse Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti ja haridusameti juhataja Andres Pajula jõuluvastuvõtul 18. detsembril Estonia Kontserdisaalis.

„Märka ja aita!“ meeskond tänab südamest kõiki heategijaid, kes on korda saatnud need isetud ja paljusid aidanud teod!

Algusesse

Märka ja aita suur banner.jpg

Uudise rubriigid: