06.04.2020

Merivälja Lasteaed osales uues rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus IELS

Merivälja lasteaed osales SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga OECD uues rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus IELS (2018-2020 a.). Uuring viidi lisaks Eestile läbi veel ainult kahes suurriigis – Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides.

Uuringus osalesid viieaastased lapsed, lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad. Eesmärk oli koguda informatsiooni 5-aastaste laste arengu ja heaolu kohta .

Meie lasteaiast osalesid 11 last Nukitsamehe, Pätu, Mõmmikaru ja Sipsiku rühmast, kordineeris Külli Lõpp.

Uuringu tulemused näitasid, et 5-aastaste laste oskused on riigiti erinevad. Eesti lastel on osalenud kolmest riigist tugevaimad eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tulemused. See tähendab, et Eesti lapsed oskavad hästi olukordi hinnata ja emotsioone ära tunda, sobivalt käituda ning paindlikult mõelda ja reegleid järgida.

Rohkem infot: https://www.innove.ee/…/selgunud-on-esimese-suuremahulise…/…

Uudise rubriigid: