30.07.2020

Mustamäe Laste Loomingu Maja uue hoone parimaks visioonikavandiks osutus „Üllatus“

Mustamäe Laste Loomingu Maja uue hoone projekteerija leidmiseks korraldatud hankel tunnistati parimaks visioonikavand „Üllatus“, milleks esitasid ühispakkujad Acto Consult OÜ ja GECC LP OÜ.

Hankele laekunud visioonikavandeid hindas viieliikmeline komisjon. Hindamisel olid olulised hoone arhitektuuriline idee ja selle sobivus antud keskkonda ning ruumi- ja energiatõhususe tagamise lahendus. Samuti võeti arvesse hoone, parkla, kinnistu ja rajatiste üldlahenduse põhimõtteid, välis- ning siseruumi seoseid ning vastavust kehtestatud projekteerimistingimustele ja lähteülesandele.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk märkis, et parimaks tunnistatud visiooniprojektil „Üllatus“ oli komisjoni hinnangul mitmeid tugevusi. „Eraldi tooksin välja läbimõeldud ruumiprogrammi, mida iseloomustab kompaktsus, loogilisus ja mugavus. Hoone keskmes on läbi kahe korruse kõrguv aula, kust pääseb otse hoovi terrassile ning mis on seotud ka peasissepääsuga, ruume saab kergseinte abil lihtsasti muuta ja ümber kujundada. Rõhku on pandud hoone sobivusele ümbritsevasse keskkonda, arvestatud on nii liikluse kui ka olemasoleva haljastuse ja väikerajatistega,“ selgitas Võrk. „Edasise projekteerimise käigus pööratakse rohkem tähelepanu ka hoone välisele atraktiivsusele.“

Mustamäe Laste Loomingu Maja alustas oma tööd 1984. aastal, tol ajal vaid 200 õpilasega. Aastal 1987 koliti pragusesse hoonesse aadressil Vilde tee 54. Huvikooli 45 huviringis käib kokku ligi 1000 õpilast, seal töötab 40 õpetajat.

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats tõdeb, et Mustamäe Laste Loomingu Maja praegune hoone on ajale jalgu jäänud ning amortiseerunud. „Soovime huvikooli õpilastele ja töötajatele luua tänapäeva nõuetele vastavad õpi- ja töötingimused, mida olemasolev hoone kuidagi ei võimalda. Uus hoone kavandatakse algusest peale nii, et see toetaks kooli visiooni olla turvaline ja atraktiivne, laste arengut toetav kodune huvikool,“ rääkis Laats.

Visioonikavandi „Üllatus“ projekteerimise maksumus on 224 500 eurot, millele lisandub käibemaks. Projektiga saab tutvuda siin.

   

Uudise rubriigid: