10.12.2018

Nurmenuku lasteaia liiklusnädal sai tunnustuse liiklusohutuse konkursil

Tallinna Nurmenuku Lasteaia liiklusnädal „Liikudes liiklemine selgeks“ pälvis Maanteeameti korraldatud konkursil auhinna liiklusohutuse sündmuse kategoorias Põhja regioonis.

Auhind anti üle pidulikul vastuvõtul Ruhe Rannamajas 6. detsembril 2018.

Nurmenuku lasteaia õpetajad tegelevad laste liikluskasvatusega pidevalt. Laste käitumist liikluses kinnistatakse õppekäikudel, matkadel ja mänguliste tegevuste kaudu. Igal õppeaastal toimuvad liiklusnädalad, kus liikluskasvatusega tegeletakse süvendatult. Kuna lasteaias väärtustatakse ka liikumist värskes õhus, mõtlesid õpetajad välja sisuka liiklusnädala „Liikudes liiklemine selgeks“, milles oli seotud liiklus ja liikumine.

Teemanädal viidi läbi 15.–19. oktoobril 2018. Kaasa olid haaratud kõik lasteaia lapsed. Igale vanusegrupile oli leitud teemakohast tegevust, mis aitas kujundada ja kinnistada ohutu käitumise võtteid.

Sõimeealistele lastele korraldati „Sõimelaste sõidupäev“ õues. Lapsed läbisid liiklusraja lükatavatel autodel, õppides tundma foori tulede värvusi.

3-5aastased mängisid orienteerumismängu „Otsi helkurit“. Õuealal oli lastele ette valmistatud mängukeskused, kus käsitleti helkuri vajalikkust erinevates olukordades – milleks on vaja helkurit inimesel, milleks lemmikloomal, miks on helkur teepiirete küljes, miks ülekäiguradade juures on helkurid jne.

5-7aastased läbisid liikluskoolituse Liiklusmängukeskuses. Nad lahendasid liiklusülesandeid Bee-Bot ja Blue- Bot põrandarobotitega- tuli läbida teekond kodust loomaaeda, trenni, kinno jne.

Seejärel toimus liiklusalane orienteerumismäng õues – õpetaja joonistatud kaardi järgi tuli leida kuus punkti, igas neist oli helkur. Lahendada tuli liiklusega seotud ülesanne või mängida mõnda liiklusega seotud mängu. Nii mängud kui ülesanded olid mitmekülgsed, näiteks otsiti liikulusmärke „ülekäigurada, jalgtee, õueala, jalgrattatee jne“, täideti ülekäiguraja ületamise reegleid (peatu, vaata, veendu) ja mängiti politseikulli.

Liiklusnädala lõpetas liiklusvahendite paraad ümber lasteaia- iga rühm oli valmistanud sõiduvahendi limusiinidest kuni fantaasiasõidukiteni.

Liiklusnädala eestvedajaks oli töögrupp õpetaja Pille Kapp eestvedamisel, kaasa aitasid kõik õpetajad.

Vaata lisaks: 2018. aasta liiklusohutuse auhinna võitjad

 

Tiina-Marju Jaksen, Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: