23.03.2020

Nutikuu jõudis koolidesse oodatust varem

Kui tavaliselt on Tallinnas nutikuuks aprill, siis sel aastal on tegelik olukord toonud vajaduse nutikalt õppida ja õpetada juba märtsi keskpaigast. Seetõttu kuulutabki Haridusamet välja Nutikuu 2020 juba alates tänasest, 23. märtsist.

Õppetegevuse e-kanalitesse ümberkorraldamise vajadus tõi sel aastal juba märtsi keskpaigast haridusasutustes esile tõelise "nutituhina". Õpetajad, lapsed ja vanemad kasutavad agaralt distants- ja digiõppe võimalusi ning jagavad kogemusi erinevates sotsiaalmeedia gruppides. Nutikuu on algatus, mis kutsubki üles kõiki haridusasutusi jagama, mida huvitavat nad teevad õppimise loomingulisemaks ja nutikamaks muutmisel, digipädevuse tõstmisel ja erinevatesse õppeainetesse lõimimisel. 

Nutikuu Tallinnas toetab koolide, lasteaedade ja huvikoolide innovatsiooni ning initsiatiivi läheneda loominguliselt, mõelda "kastist välja", teha koostööd, kasutada ja katsetada põnevaid õppimisviise.  Samuti annab Nutikuu võimaluse jagada digilahendusi, mis aitavad muuta nii õppimise õpilastele kui õpetamise õpetajatele põnevamaks ja elulähedasemaks. Nutikuu jooksul korraldavad haridusasutused hulgaliselt üritusi nii oma kogukonnale kui ka laiemale publikule, sel aastal siis (vähemalt esialgu) distantsõppena.

Nutikuu korraldamise traditsioonile pani Tallinna Haridusamet aluse aastal 2016, kui nutikuu üritusi korraldasid erinevad Tallinna koolid. Alates aastast 2017 lisandusid neile ka lasteaiad.

Aastal 2019 korraldasid Tallinna koolid ja lasteaiad Nutikuu jooksul üle 300 nutika ürituse, millest suurem osa oli suunatud kooli või lasteaia oma lastele, õpetajatele, lapsevanematele. Suuremaid üritusi, millest suur osa olid ülelinnalised, viisid koolid ja lasteaiad Nutikuu 2019 jooksul läbi üle 40.

Käesolev aasta kaasab Nutikuu tegevustesse läbi distantsõppe aktiivselt ka lapsevanemaid.

Lähemalt saab Nutikuu tegevustega tutvuda Nutikuu kodulehel

Uudise rubriigid: