28.11.2019

Pelgulinna Gümnaasium tutvustas teaduskonverentsil EApril 2019 ennastjuhtivat õppimist

Pelgulinna Gümnaasiumi meeskond tutvustas rahvusvahelisel teaduskonverentsil EApril 2019 Tartus haridusuuendust ja kooliarendusprogrammi „Ennastjuhtiv õppija“, mida viidi ellu koostöös Tallinna Ülikooliga.

EAprili toimus 27.-29. novembril, peateemaks oli sel aastal „Tähenduslik õppimine erinevates kohtades“.

Pelgulinna Gümnaasiumi ettekande teemaks oli „Ennastjuhtiv õppija – kuidas toetada õpioskuste arendamist?“. Fookuses oli õpioskuste arendamine, õpetaja roll õppija toetamisel ja õpiringide metoodika rakendamine õpetaja professionaalse arengu toetamisel.

Sammudes mööda eelnimetatud pidepunkte jõuame mõisteni ennastjuhtiv õppija. Mida see tähendab? Eelkõige selgelt väljatöötatud raamistikku, kus õppijal on kindlad eesmärgid ja sihid. Olulisel kohal on oskus õppida ja suutlikkus eesmärgistada ning mõtestada oma õppimist. Samuti õigete õpistrateegiate kasutamine, õpetaja kui mentori tugi ja õppimise kui tervikprotsessi väärtustamine ja teadvustamine. Õppija on oskuslikult valinud õiged õpistrateegiad ja õpetaja teadliku suunamise. 

​Kooli esindasid teaduskonverentsil direktor Tõnu Piibur, õppejuht Tiina Tiit, õpiringi juht ja klassiõpetaja Dagmar Nakus ning põhikooli õppetooli juht Reelika Rosin.​ 

Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht

Uudise rubriigid: