28.04.2020

Raamatukogu kutsub lasteaiarühmi ja klasse veebisildade kaudu külla

Tallinna Keskraamatukogu ootab lasteaiarühmi ja klasse veebi vahendusel õppetegevust toetavatesse raamatukogutundidesse. Raamatukoguhoidjad soovivad nii olla õpetajatele abiks ning muuta distantsõpet vaheldusrikkamaks. Teadmisi jagatakse kirjanduse ja infootsingu, looduse, kultuuri ja teistel teemadel, lasteaialastele loetakse lõunauinaku eel ka unejutte.

Lasteaedadele pakutakse enam kui kümmet erinevat raamatukogutundi. Valikus on näiteks kirjanike ja uute raamatutega tutvumine, tähestiku ja raamatutegelaste tundmaõppimine, aga ka muid teemasid - näiteks võib koos raamatukoguhoidjaga avastada rändlindude ja puude erilist maailma. Vene õppekeelega lasteaiarühmadele tutvustatakse eesti lastekirjanikke ja esitatakse nukkude muinasjutte.

Alg- ja põhikooliõpilastele ning gümnaasiuminoortele mõeldud raamatukogutundide valik on veelgi mitmekesisem. Leidub erinevaid kirjanduslikke teemasid ulmekirjandusest eesti näitekirjanduseni, aga õpetatakse ka näiteks avalikku esinemist ning ohutut internetikasutust. Paljusid tunde viiakse lisaks eesti keelele läbi ka vene või inglise keeles.

Kõik raamatukogutundide teemad ja tutvustused on avaldatud keskraamatukogu lastelehel. Soovi korral saab tunni tellida ka mõnel muul teemal, kuid siis tuleb arvestada pikema ettevalmistusajaga. Kui tutvustuses ei ole märgitud teisiti, viiakse raamatukogutund läbi õpetajale sobiva suhtluskeskkonna vahendusel. Õpetaja saab raamatukoguhoidjaga eelnevalt kokku leppida raamatukogutunni toimumise aja, ülesehituse jm korralduslikud küsimused. Kõik raamatukogutunnid on tasuta.

Eesti- või ingliskeelsetesse raamatukogutundidesse saab registreeruda aadressil laste@tln.lib.ee ja venekeelsetesse aadressil vko@tln.lib.ee.  

Tallinna Keskraamatukogu pakub jätkuvalt lastele raamatute ette lugemist telefoni või Skype'i teel ja aitab DISCORD keskkonnas õppureid koolitükkide tegemisel. Keskraamatukogu YouTube'i kanali vahendusel saavad lapsed  raamatukoguhoidja juhendamisel õppida kodustest vahenditest meisterdama. Igas vanuses õppurid leiavad eri keeltes raamatuid e-raamatukogudest ELLU, OverDrive ja RBdigital. ELLU pakub peamiselt eestikeelset kirjandust, OverDrive inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ja audioraamatuid ning RBdigital võõrkeelseid e-ajakirju. Laste ja noortekirjanduse lugemissoovitused leiab blogist „Loe mind“.

Uudise rubriigid: