28.05.2020

TLÜ projekt ELU raames valmis video muukeelsetele lasteaialastele ja nende vanematele

Tallinna Ülikooli ELU projekti „Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi“ raames on valminud inglisekeelne animatsioon, mis aitab lapsevanemal ja lapsel tutvuda lasteaia päevakavaga. Videos juhitakse tähelepanu igapäevastele tegevustele, millega laps lasteaias kokku puutub ning lapsevanem saab sealt olulist informatsiooni, kuidas valmistuda lapsega lasteaiapäevaks.

Meie lasteaedades õpib juba arvestatav hulk lapsi, kelle kodukeel erineb õppekeelest. Kui lapse suurimaks väljakutseks on kohaneda eesti keelega, siis lapsevanemad peavad lisaks suutma orienteeruda nii meie kultuuriruumis kui haridussüsteemis, mis võib suuresti erineda nende päritoluriigi omast.

Väga erinevate kultuuriliste taustade ja ka keeleoskuse taseme pärast pole muukeelse lapse ja tema vanema vastuvõtt ja sisseelamine lasteaiaellu alati nii sujuv, kui osapooled sooviks. Tihtipeale ei pruugi lasteaia personal selle pealegi tulla, mis võiks muukeelse lapsevanema või laste jaoks segadust või arusaamatust põhjustada.

Kõike seda silmas pidades valmis Tallinna Ülikooli ELU projekti „Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi“ raames animatsioon, mille eesmärk on aidata kaasa, et dialoog muukeelse lapsevanema ja lasteaia vahel oleks võimalikult selge. Mida on lapsevanema jaoks lasteaia igapäevane töökorraldus, seda lihtsam on lapsel alustada oma teekonda lasteaias. 

Ühtlasi valmis projekti raames lasteaia päevakava selgitav visuaalne abimaterjal, mida saab hõlpsasti muukeelsetele lapsevanematele koju kaasa anda. 

Uudise rubriigid: