11.03.2020

Tähtaeg läheneb: esita esimesse klassi astumise taotlus enne 15. märtsi!

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada kuni 15. märtsini. 11. märtsi seisuga on Tallinna Haridusametile esitatud juba 1504 taotlust.

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 15. märtsini 2020 esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Kõige mugavam on taotlust esitada eKoolis, kus vanem peab ennast tuvastama ID kaardi, mobiil-ID või panga kaudu. Kui on taotlus esitatud eKoolis, saab vanem vastuse koolikoha määramise kohta e-kirjana hiljemalt 20. maiks.

Tallinnas on hetkeseisuga 4376 last, kes peaksid 1. septembril 2020 kooliteed alustama. Ülelinnalise vastuvõtuga kooli on koha saanud 446 õpilast. Nende laste vanematel ei ole enam vaja taotlust esitada. Ligikaudu 2000 kooliealise lapse vanemal on taotlus veel esitamata.

Taotluste esitamine on väga vajalik, kuna vanematel on võimalik jagada haridusametile olulist infot pere koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest Tallinna koolis. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Vanematel, kes ei plaani last panna Tallinna munitsipaalkooli, vaid näiteks riigikooli, erakooli või asub laps õppima välismaale, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab mugavalt teha kas ameti kodulehe kaudu või e-kirja teel.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine.

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-17.00; T, K, N 08.15-17.00 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:
Tallinna Haridusamet
Tel 6404590
haridusamet@tallinnlv.ee   

 

Uudise rubriigid: