09.10.2019

Täiskasvanuhariduse konverentsil tunnustatakse aasta õppijaid ja õpitegusid

18. oktoobril tunnustatakse Õpetajate majas täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames valitud Tallinna aasta õppijaid ja õpitegusid. Auhinnad antakse üle konverentsil „100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas“.

Tallinna Haridusameti juhtivspetsialisti Viivi Lokk’i ja Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori Robert Ossipovi sõnul on tunnustamise eesmärgiks elukestva õppimise väärtustamine.

„Õppimine täiskasvueas on muutumas normiks ja üha enam inimesi asub uusi teadmisi omandama, et parandada elukvaliteeti,“ sõnas Robert Ossipov. „Õpiteele asumine pere ja töö kõrvalt nõuab head aja planeerimise oskust, pere ja lähedaste tuge ning tugevat motivatsiooni. Inimesed, kes leiavad endas tahet õpinguid jätkata ning selle ka ellu viivad, on loodetavasti innustavaks eeskujuks ka neile, kes endas veel kahtlevad.“  

„Auhind „Meie linna õpitegu“ on hea võimalus kohalikel omavalitsustel märgata ning tunnustada aktiivseid kogukonna liikmeid, kelle ühistegevuse kaudu saavad täiskasvanud uusi oskusi, teadmisi ja õpikogemusi,“ lisas Viivi Lokk. „Õpitegu innustab ka kogukonda osalema elukestvas õppes.“

Tiitli „Tallinna aasta õppija 2019“ laureaat on Jakob Jõgisuu, kes ei saanud nägemise nõrgenemise tõttu enam õpitud erialal töötada ning pidi alustama oma elu ja õpingutega uuest otsast. Ta on pidevalt valmis midagi juurde õppima ja end täiendama. Nägemispuudega kohanedes ja kestvalt õppides on ta uuesti alustanud muusika-, spordi-, töö- ja vabaajategevustega. Lõõtspillimuusika ja puhkpilliorkestris mängimisega pakub ta elamusi paljudele inimestele. Jakob edendab ka Eesti paraspordi tegevust ning aitab massöörina paljusid inimesi tervise taastamisel.  

Eripreemiad saavad:

  • Jekaterina Kassapova (innukas õppija 2019) oli sunnitud mõne aasta eest õpingud katkestama, kuid võimaluse tekkides jätkas taas. Varem venekeelses koolis õppinuna valis ta nüüd eestikeelse ning asus õppima Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi integratsiooniklassis. Gümnaasiumi lõpetab ta väga hea eesti keele oskuse ja kuldmedaliga.
  • Indrek Matla (innukas õppija 2019), kellele õppima asumine Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis andis võimaluse leida sobiv töökoht Kehra Sotsiaalkeskuses.
  • Liis Mikk (e-õppija 2019) saaja omandas keskhariduse Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis e-õppes. Ta omab häid digipädevusi ning oskab kiiresti orienteeruda tänapäevases tehnoloogiarikkas ühiskonnas.

Tänukirja konkursil Tallinna aasta õppija 2019 osalemise eest said Crystal Kõrge, Jaanus Mikkus, Jaroslav Soboitšuk, Tea Vallimäe ja Helina Menning.

Auhinna „Tallinna õpitegu 2019“ saavad järgmised ettevõtmised:

  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool harib avalikkust – 2018/19. õppeaastal viidi läbi elustamis- ja esmaabikoolitusi „Sinu käed päästavad elu“, käte tervise teemalisi koolitusi „Kõik on Sinu kätes!“ ning terviseteemaline perepäev kogukonnale, korraldati avalikke ekskursioone koolis ja tervisepäevi, mõõdeti eri asutustes tervisenäitajaid ning peeti avalikke loenguid.
  • Keelekohvik raamatukogus – Tallinna Keskraamatukogu keelekohvikutes ja vestlusringides saavad huvilised õppida eesti keelt ja teisi keeli. Tegemist on keeleõppega nö rohujuure tasandil, st inimesed üle Tallinna saavad oma kodule lähedases raamatukogus koos teiste oma kogukonna liikmetega tasuta arendada oma keeleoskust. Paljusid keelekohvikuid ja vestlusringe veavad vabatahtlikud.
  • Moodsa õppimise festival idu EDU 2018 – festivali eesmärk on väärtustada kvaliteetset haridust kui õnneliku elu vundamenti, mille saavutamiseks pannakse seeme haridusteel kasvama juba varases nooruses. Festivalil osalesid huvilised lastest täiskasvanuteni. Iga osaleja annab oma panuse idude targale kasvamisele ning uute edulugude tagant tõukamisele.
  • Avatud veebikursused gümnaasiumi õppeainetes – paindlik võimalus tava- ja kombineeritud e-õppe kõrval täiskasvanutele, kes töö ja pere kõrvalt oma haridusteed jätkavad. Need kursused annavad potentsiaalsele õppijale võimaluse proovida, kas digiõpe neile sobib ning kooli astudes suudavad nad teha põhjendatud otsuseid klassi valikuks.
  • EKA avatud akadeemia turundusstrateegia – alates 2018. aasta sügisest on Eesti Kunstiakadeemia uus hoone visuaalkunstide kompetentsikeskusena kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades avatud ka elukestva õppe keskkonnana.

Vaata lisa: Tallinna täiskasvanute gümnaasiumid tähistavad 100 aasta juubelit konverentsiga  

Lisainfo:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
+372 6404549, +372 5201284
viivi.lokk@tallinnlv.ee 

 

Uudise rubriigid: