11.02.2021

Tallinn võtab vastu taotlusi noortelaagrite toetamiseks

Tallinna Haridusamet võtab vastu taotlusi suvisel koolivaheajal korraldatavate noortelaagrite toetamiseks, taotlusi saab esitada 15. märtsini.

„Pärast pikka distantsõppe ja kodusviibimise perioodi kulub suvine laagriseiklus igale noorele marjaks ära ning eriti tore on seda kindlasti veeta väljaspool linnakeskkonda. Läbi aegade on suvised laagrid olnud noorte elus omal kohal ja me jätkame kindlasti selle traditsiooni jätkumist. Loodan väga, et suveks paraneb oluliselt ka koroonaviiruse olukord ning piirangud ei saa laste ja noorte suveplaanide tegemisel takistuseks. Linnaeelarves on tänavu noortelaagrite toetusteks ette nähtud 120 000 eurot,“ sõnas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Toetust saab taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumit toimuva laagri korraldamiseks, mille kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva ja mille korraldamiseks on olemas tegevusluba.

Haridusameti toetus on suunatud laagitele, kus osalevad noored vanuses 7-19, kelle elukoht on rahvastukuregistri alusel Tallinna linn. Eraldatava toetuse suurus noore kohta päevas on 3,5 eurot.

Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, kuid toetust ei anta neile korraldajatele, kellele Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet on eraldanud 2021. aastal sporditegevuse toetust.

Noortelaagri toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja hiljem ka lõpparuanne Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu tegevustoetusena.

Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid on loetletud Tallinna linna kodulehel.

Uudise rubriigid: