25.02.2021

Tallinn International Kindergarten osaleb Erasmus+ projektis

Ajal, kui suur osa meie elust käib erinevate ekraanide ees, puutuvad vanemad regulaarselt kokku küsimustega, nagu „Kui palju aega võib laps ekraani ees veeta?“, „Missugust sisu ma peaks talle näitama?“ ja „Milline on minu osa meediahariduses?“. Paljud vanemad arvavad ekslikult, et lapse tehnoloogilised oskused on sama mis meediapädevus. Meediapädevus ei hõlma endas aga ainult tehnoloogia osavat kasutamist, vaid ka meediast aru saamist, tehnoloogia ohutut kasutamist ja võimet seda aktiivselt kasutada. Projekti Eduskills+Media raames soovime pakkuda lapsevanematele teavet ja õpetajatele kasulikke tegevusi, et aidata saavutada meediapädevus.

Kuna tänapäeval siseneb enamik lapsi tehnoloogiamaailma enne koolitee algust, tuleb meediapädevust hakata arendama juba lasteaias ja kodus. „On oluline, et vanematel oleks saada kvaliteetne ja praktiline teave meediakasutusega seotud erialaste soovituste kohta,“ ütleb Natalja Lapp Tallinn International Kindergarten lasteaia juhataja. „Samuti on oluline, et nad küsiks endalt küsimusi ja analüüsiks iseenda käitumist: millist meediat me kodus kasutame ja kas me oleme kehtestanud reeglid nende kasutamisele? Kas meil on aeg, kui me ei kasuta kodus telefone ega tahvelarvuteid? Millise eeskuju ma oma lastele sean?“


Vanemad on sageli huvitatud sellest, kui palju aega võivad lapsed ekraanide ees veeta. Maailma Terviseorganisatsioon annab selged soovitused. Alla kaheaastased lapsed ei tohiks ekraane vaadata. Vanemad kui kaheaastased lapsed võivad ekraane vaadata kuni ühe tunni päevas. Alates viiendast eluaastast võib ekraaniajale iga aasta lisada kümme minutit. Ekraani ees viibitud aja kvaliteet on aga palju olulisem kui aja pikkus. Meedia kasutamine võib olla lõbus, hariv, aktiivne ja loominguline. Vanemad peavad sisu hoolikalt valima ning lapsi meediaga tutvumise ajal jälgima. Eriti oluline on see koolieelikute puhul. Meie projekti partnerid on koostanud lapsevanematele lühikesed juhised, mis on kättesaadavad veebisaidil eduskills.plus/media.

Allikas: Tallinn International Kindergarten

Uudise rubriigid: